Obec Francova Lhota
tel.: 571 458 237
obec@francovalhota.cz
Dnes je , 23. 2. 2018   
Úřední deska - aktuálně vyvěšeno

Název a popis
oznámení
Vyvěšeno
v termínu
Dokumenty
ke stažení
Výkaz zisku a ztrát
Výkaz zisku a ztrát
20.02. 2018 -
26.04. 2018
dokument zde
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2017
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2017
20.02. 2018 -
26.04. 2018
dokument zde
Výkaz Fin 2-12
Výkaz Fin 2-12
20.02. 2018 -
26.04. 2018
dokument zde
Hodnotící zpráva
Hodnotící zpráva
20.02. 2018 -
26.04. 2018
dokument zde
Inventarizační zpráva
Inventarizační zpráva
20.02. 2018 -
26.04. 2018
dokument zde
Příloha
Příloha ÚSC
20.02. 2018 -
26.04. 2018
dokument zde
Rozvaha
Rozvaha
20.02. 2018 -
26.04. 2018
dokument zde
Oznámení o konání schůze ZO Francova Lhota
Oznámení o konání 26. schůze ZO Francova Lhota - 26.2.2018
16.02. 2018 -
26.02. 2018
dokument zde
Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška - Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích
09.02. 2018 -
27.02. 2018
Veřejná vyhláška
Příloha
Návrh rozpočtu Obce Francova Lhota
Navrh rozpočtu Obce Francova Lhota na rok 2018
08.02. 2018 -
26.02. 2018
dokument zde
Oznámení o zveřejnění dokumentu
Oznámení o zveřejnění dokumentu Rozpočet SOMV na rok 2018 Střednědobý výhled rozpočtu SOMV 2019-2020
21.12. 2017 -
31.12. 2020
Oznámení
Výpis z usnesení
Výpis z usnesení SOH ze dne 18.12.2017
19.12. 2017 -
31.03. 2018
dokument zde
Oznámení o zveřejnění dokumentu
Oznámení o zveřejnění dokumentu Pravidla rozpočtového provizoria
18.12. 2017 -
31.03. 2018
dokument zde
Vyvěšení NFV
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné fin. výpomoci z rozpočtu SOH
26.07. 2017 -
31.12. 2020
dokument zde
Vyvěšení NFV
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu SOH
21.06. 2017 -
31.12. 2020
dokument zde
Oznámení o zveřejnění dokumentu
Oznámení o zveřejnění dokumentu - Závěrečný účet SOMV za rok 2016
05.06. 2017 -
30.06. 2018
dokument zde
Oznámení o zveřejnění dokumentu
Oznámení o zveřejnění dokumentu - Střednědobý výhled rozpočtu Obce Francova Lhota 2018-2022
24.04. 2017 -
31.12. 2022
Oznámení
Oznámení o zveřejnění dokumentu
Oznámení o zveřejnění dokumentu - závěrečný účet Obce Francova Lhota za rok 2016
24.04. 2017 -
30.06. 2018
dokument zde
Oznámení o zveřejnění
Oznámení o zveřejnění dokumentů - Rozpočtový výhled 2017-2021 - Rozpočet SOH na rok 2017 - SOH
23.03. 2017 -
31.12. 2021
dokument zde
Vyvěšení NFV
Vyvěšení Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí fin. výpomoci z rozpočtu Sdružení obcí Hornolidečska v roce 2017
14.03. 2017 -
31.12. 2020
dokument zde
Oznámení o zveřejnění
Oznámení o zveřejnění dokumentů - rozpočtový výhled - rozpočet - rozpočtové opatření č.1/2017 - SOMV
13.03. 2017 -
31.12. 2019
Příloha
Zpráva o přezkoumání hospodaření obce
Zpráva o přezkoumání hospodaření Obce Francova Lhota za rok 2016
28.02. 2017 -
30.06. 2018
Zpráva


GeoMorava.cz

...