Obec Francova Lhota
tel.: 571 458 237
obec@francovalhota.cz
Dnes je , 19. 8. 2019   
Úřední deska - archiv

Název a popis
oznámení
Vyvěšeno
v termínu
Dokumenty
ke stažení
Záměr č. 589/2019
Záměr pronájmu pozemků p. č. 2411/1 o výměře 84 m2 a p. č. 2392/1 o výměře přibližně 493 m2 v k. ú. Francova Lhota.
29.07. 2019 -
14.08. 2019
dokument zde
Oznámení o konání akce
Oznámení o konání akce - Myslivecké odpoledne a pytlácká noc se ve Francově Lhotě na střelnici koná 3.8.2019.
26.07. 2019 -
05.08. 2019
dokument zde
Oznámení o konání akce
Oznámení o konání akcí - Pohárová soutěž v požárním sportu a Amfolkfest se konají 27.7.2019.
22.07. 2019 -
29.07. 2019
dokument zde
Záměr č.j.544/2019
Záměr prodeje části p.č. 691/2 a 606/7 o výměře 350 m2 v k. ú. Fr. Lhota.
02.07. 2019 -
18.07. 2019
dokument zde
Usnesení z 5. schůze ZO
Usnesení z 5. schůze ZO konané dne 21.6.2019
27.06. 2019 -
15.07. 2019
dokument zde
Informace o konání 5. schůze ZO
Informace o konání 5. schůze ZO dne 21.6.2019 od 17.00 hodin.
10.06. 2019 -
22.06. 2019
dokument zde
Návrh závěrečného účtu za rok 2018_SOH
Návrh závěrečného účtu za rok 2018 _ Sdružení obcí Hornolidečska.
22.05. 2019 -
12.06. 2019
dokument zde
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018_SOH
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018_ Sdružení obcí Hornolidečsko.
22.05. 2019 -
12.06. 2019
dokument zde
Oznámení o zveřejnění dokumentu
Oznámení o zveřejnění dokumentu - Sdružení obcí Hornolidečska _ Výkaz Fin 2-12M.
22.05. 2019 -
12.06. 2019
dokument zde
Oznámení o zveřejnění dokumentu
Oznámení o zveřejnění dokumentu _ Sdružení obcí Hornolidečsko_Rozvaha
22.05. 2019 -
12.06. 2019
dokument zde
Oznámení o zveřejnění dokumentu
Oznámení o zveřejnění dokumentu_Sdružení obcí Hornolidečska_Výkaz zisku a ztráty_2018
22.05. 2019 -
12.06. 2019
dokument zde
Oznámení o zveřejnění dokumentu
Oznámení o zveřejnění dokumentu_Sdružení obcí Hornolidečsko_Příloha
22.05. 2019 -
12.06. 2019
dokument zde
Oznámení o zveřejnění dokumentu
Oznámení o zveřejnění dokumentu_Sdružení obcí Hornolidečsko_Inventarizační zpráva za rok 2018
22.05. 2019 -
12.06. 2019
dokument zde
Návrh závěrečného účtu za rok 2018_SOMV
Návrh závěrečného účtu za rok 2018_Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko, včetně zprávy č. 295/2018_EKO-o výsledku přezkoumání hospodaření.
16.05. 2019 -
06.06. 2019
dokument zde
zpráva
Oznámení o době a místě konání voleb
Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu konaných ve dnech 24. 5. a 25. 5. 2019.
09.05. 2019 -
26.05. 2019
dokument zde
Záměr č.j. 372/2019
Záměr prodeje pozemků p. č. 2582/1 o výměře 213 m2 a p.č . 2582/8 o výměře 485 m2 v k. ú. Fr. Lhota
02.05. 2019 -
20.05. 2019
dokument zde
Záměr č.j. 373/2019
Záměr prodeje pozemků p. č. 2573 o výměře cca 530 m2 a p. č. 2570/2 o výměře cca 71 m2 v k. ú. Fr. Lhota
02.05. 2019 -
20.05. 2019
dokument zde
Usnesení ze 4. schůze ZO
Usnesení ze 4. schůze ZO Fr. Lhota konané dne 25.4.2019.
29.04. 2019 -
15.05. 2019
dokument zde
Oznámení VaK Vsetín, a.s.
Oznámení a porovnání všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné a dosažené skutečnosti za rok 2018.
25.04. 2019 -
13.05. 2019
Oznámení
Porovnání
Rozhodnutí o zařazení dětí do 1. třídy ve školním roce 2019/2020
Rozhodnutí ředitelky Základní školy Francova Lhota o zařazení dětí do 1. třídy ve školním roce 2019/2020.
24.04. 2019 -
24.05. 2019
dokument zde
Veřejná vyhláška FÚ pro ZK
Veřejná vyhláška FÚ pro ZK - zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam - daň z nemovitých věcí na rok 2019.
24.04. 2019 -
28.05. 2019
dokument zde
Informace
Informace
Informace
Jmenování zapisovatelů pro volby do Evropského parlamentu
Jmenování zapisovatelů pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24.5. a 25.5.2019.
12.04. 2019 -
26.05. 2019
dokument zde
Informace o konání 4. schůze ZO
Informace o konání 4. schůze ZO dne 25.4.2019.
12.04. 2019 -
26.04. 2019
dokument zde
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25.5.2019.
09.04. 2019 -
26.05. 2019
dokument zde
Stanovení minimálního počtu členů OVK
Starosta obce Fr. Lhota stanovuje minimální počet členů okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. května 2019.
25.03. 2019 -
26.05. 2019
dokument zde
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 2 Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky
15.03. 2019 -
01.04. 2019
dokument zde
Návrh závěrečného účtu za rok 2018
Návrh závěrečného účtu za rok 2018
04.03. 2019 -
24.04. 2019
dokument zde
Výkaz Fin 2-12 M
Výkaz Fin 2-12 M
04.03. 2019 -
24.04. 2019
dokument zde
Výkaz zisku a ztráty za rok 2018
Výkaz zisku a ztráty za rok 2018
04.03. 2019 -
24.04. 2019
dokument zde
Rozvaha
Rozvaha
04.03. 2019 -
24.04. 2019
dokument zde
Příloha
Příloha
04.03. 2019 -
24.04. 2019
dokument zde
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018
04.03. 2019 -
24.04. 2019
dokument zde
Hodnotící zpráva k závěrečnému účtu za rok 2018
Hodnotící zpráva k závěrečnému účtu za rok 2018
04.03. 2019 -
03.04. 2019
dokument zde
Inventarizační zpráva za rok 2018
Inventarizační zpráva za rok 2018
04.03. 2019 -
24.04. 2019
dokument zde
Oznámení o zveřejnění dokumentu
Oznámení o zveřejnění dokumentu - schválený rozpočet na rok 2019.
25.02. 2019 -
31.03. 2019
dokument zde
Usnesení z 3. schůze ZO
Usnesení z 3. schůze ZO Francova Lhota ze dne 22. 2. 2019.
25.02. 2019 -
13.03. 2019
dokument zde
Nařízení Rady obce Fr. Lhota č. 1/2019
Nařízení Rady obce Fr. Lhota č. 1/2019 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje ze dne 19.2.2019, schváleno usnesením č. 4/40.
19.02. 2019 -
21.03. 2019
dokument zde
Veřejná vyhláška MěÚ Vsetín - opatření obecné povahy
Veřejná vyhláška MěÚ Vsetín ze dne 13.2.2019 - Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích.
13.02. 2019 -
01.03. 2019
dokument zde
Informace o konání 3. schůze ZO
Informace o konání 3. schůze ZO dne 22.2.2019 v 17.00 hodin.
11.02. 2019 -
22.02. 2019
dokument zde
Oznámení o zveřejnění dokumentu
Obec Francova Lhota - Návrh rozpočtu na rok 2019.
06.02. 2019 -
21.02. 2019
dokument zde
Oznámení o zveřejnění dokumentu
Sdružení obcí Hornolidečsko - Návrh Střednědobého rozpočtového výhledu SOH na období 2020-2022.
05.02. 2019 -
06.03. 2019
dokument zde
Oznámení o zveřejnění dokumentu
Sdružení obcí Hornolidečsko - Návrh rozpočtu na rok 2019
05.02. 2019 -
06.03. 2019
dokument zde
Veřejná vyhláška MěÚ Vsetín - opatření obecné povahy
Veřejná vyhláška MěÚ Vsetín - opatření obecné povahy - Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích bude provedena dle schémat č. 1-8.
28.01. 2019 -
13.02. 2019
dokument zde
Oznámení Města Příbor o konání licitačního řízení
Město Příbor oznamuje konání veřejného licitačního řízení ve dnech 4.3.2019 a 5.3.2019 o prodeji 35 pozemků určených pro výstavbu rodinných domů.
24.01. 2019 -
05.03. 2019
dokument zde
Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků
ČEPS,a.s., upozorňuje na povinnost odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů v období vegetačního klidu do 31.3.2019.
09.01. 2019 -
01.04. 2019
dokument zde
Výroční zpráva o dotazech dle zákona č. 106/1999 Sb.
Výroční zpráva o dotazech dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2018.
07.01. 2019 -
23.01. 2019
dokument zde
Oznámení o zveřejnění dokumentu
Sdružení obcí Hornolidečska oznamuje zveřejnění dokumentu - Rozpočtové opatření č. 4/2018.
04.01. 2019 -
21.01. 2019
dokument zde
Záměr č.j. 1139/2018
Záměr pronájmu nebytového prostoru o velikosti 36,93 m2 v budově zdravotního střediska.
21.12. 2018 -
07.01. 2019
dokument zde
Oznámení o zveřejnění dokumentu
Oznámení o zveřejnění dokumentu - Rozpočtové opatření č. 5/2018.
21.12. 2018 -
20.01. 2019
dokument zde
Oznámení o zveřejnění dokumentu
Oznámení o zveřejnění dokumentu Pravidla rozpočtového provizoria
19.12. 2018 -
31.03. 2019
dokument zde
Cenové oznámení obce
Obec FL oznamuje cenu vodného pro zúčtovací období rok 2019.
19.12. 2018 -
18.01. 2019
dokument zde
Záměr č.j.1120/2018
Záměr prodeje části p. č. 1192/1, k. ú. Pulčín, o výměře 17 m2.
19.12. 2018 -
04.01. 2019
dokument zde
Usnesení z 2. schůze ZO
Usnesení z 2. schůze ZO FL konané dne 14.12.2018.
19.12. 2018 -
04.01. 2019
dokument zde
Oznámení o zveřejnění dokumentu
Rozpočtové opatření Obce Francova Lhota č. 4/2018
17.12. 2018 -
17.01. 2019
dokument zde
Oznámení o zveřejnění dokumentu
Rozpočtové opatření Sdružení obcí mikroregionu Vsetínsko č. 3/2018.
12.12. 2018 -
31.12. 2018
dokument zde
Oznámení o zveřejnění dokumentu
Rozpočet Sdružení obcí mikroregionu Vsetínsko na rok 2019 a Střednědobý výhled rozpočtu Sdružení obcí mikroregionu Vsetínsko na roky 2020-2021.
12.12. 2018 -
31.12. 2018
dokument zde
Veřejná vyhláška
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky zveřejňuje návrh opatření obecné povahy č. 1
11.12. 2018 -
09.01. 2019
dokument zde
Informace o konání 2. schůze ZO
Informace o konání 2. schůze ZO dne 14.12.2018.
29.11. 2018 -
14.12. 2018
dokument zde
Usnesení o zaházení řízení o povolení výjimky
Usnesení o zahájení řízení o povolení výjimky
29.11. 2018 -
10.12. 2018
dokument zde
Cenové oznámení VaK Vsetín, a.s., na rok 2019
Společnost Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s., oznamuje cenu vodného a stočného s účinností od 1.1.2019.
26.11. 2018 -
03.01. 2019
dokument zde
Oznámení o zveřejnění dokumentu
Rozpočtové opatření č. 3/2018 - Sdružení obcí Hornolidečska
23.11. 2018 -
31.12. 2018
dokument zde
Oznámení o zveřejnění dokumentu
Rozpočet Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko na rok 2019 - návrh.
21.11. 2018 -
11.12. 2018
dokument zde
Oznámení o zveřejnění dokumentu
Střednědobý výhled rozpočtu Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko 2020-2021 - návrh
21.11. 2018 -
11.12. 2018
dokument zde
Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška o doručení aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje a úplného znění Zásad územního rozvoje Zlínského kraje po vydání aktualizace č. 2.
13.11. 2018 -
29.11. 2018
dokument zde
Usnesení 1. ustavujícího zasedání ZO
Usnesení 1. ustavujícího zasedání ZO Francova Lhota ze dne 1.11.2018
05.11. 2018 -
21.11. 2018
dokument zde
Informace o konání ustavujícího zasedání ZO
Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Francova Lhota
23.10. 2018 -
01.11. 2018
Informace
Řád veřejného pohřebiště
Rada obce Fr. Lhota schválila nový Řád veřejného pohřebiště.
08.10. 2018 -
24.10. 2018
dokument zde
Výsledky voleb do zastupitelstva
Výsledky voleb do Zastupitelstva obce Francova Lhota konaných ve dnech 5.10. a 6.10.2018.
06.10. 2018 -
22.10. 2018
dokument zde
Usnesení 31. schůze ZO
Usnesení z 31. schůze ZO Francova Lhota
03.10. 2018 -
19.10. 2018
dokument zde
OZV 1-2018
Obecně závazná vyhláška č. 1/2018.
03.10. 2018 -
19.10. 2018
dokument zde
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky "Protipovodňová opatření obce Francova Lhota"
26.09. 2018 -
12.10. 2018
dokument zde
Oznámení o zveřejnění dokumentu
Oznámení o zveřejnění dokumentu - Rozpočtové opatření č. 3 Obec Francova Lhota
24.09. 2018 -
31.12. 2018
dokument zde
Oznámení o době a místě konání voleb
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva a Senátu Parlamentu ČR
20.09. 2018 -
20.10. 2018
dokument zde
Výzva k podání nabídek
Výzva k podání nabídek na akci "Protipovodňová opatření obce Francova Lhota"
13.09. 2018 -
25.09. 2018
Výzva
31. schůze ZO
Informace o konání 31. schůze ZO Francova Lhota dne 20.9.2018.
07.09. 2018 -
20.09. 2018
dokument zde
Záměr
Záměr prodeje části p.č. 4931
04.09. 2018 -
20.09. 2018
Záměr
Mapka 1
Mapka 2
30. schůze ZO
Informace o konání 30. schůze Zastupitelstva obce dne 3.9.2018.
24.08. 2018 -
03.09. 2018
Informace
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do zastupitelstva obce a pro volby do Senátu Parlamentu ČR konané ve dnech 5. a 6. října 2018
21.08. 2018 -
06.10. 2018
dokument zde
Oznámení o zveřejnění dokumentu
Oznámení o zveřejnění dokumentu - Rozpočtové opatření SOMV č. 2/2018
20.08. 2018 -
31.12. 2018
dokument zde
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Zastupitelstva obce Francova Lhota konané ve dnech 5. a 6. října 2018.
06.08. 2018 -
06.10. 2018
dokument zde
Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška o zákazu nakládání s povrchovými vodami, opatření při nedostatku vody.
01.08. 2018 -
05.09. 2018
dokument zde
Oznámení o zveřejnění dokumentu
Oznámení o zveřejnění dokumentu - Rozpočtové opatření č. 2/2018 SOH.
31.07. 2018 -
30.06. 2019
dokument zde
Oznámení o konání akce
Myslivecké odpoledne a pytlácká noc se ve Francově Lhotě na střelnici koná 4.8.2018.
27.07. 2018 -
06.08. 2018
dokument zde
Oznámení o konání akce
Akce Pohárová soutěž v požárním sportu s posezením při hudbě a Amfolkfest - Malý hudební festival na konci světa se konají dne 28.7.2018.
20.07. 2018 -
30.07. 2018
dokument zde
Oznámení o konání akce
Oznámení o konání fotbalového turnaje a taneční zábavy dne 21.7.2018.
13.07. 2018 -
23.07. 2018
dokument zde
Seznam obcí, které podávají kanditátní listiny
Seznam obcí, ze kterých se podávají kanditátní listiny do zastupitelstva, a to nejpozději do úterý 31. 7. 2018, do 16.00 hodin,
03.07. 2018 -
31.07. 2018
dokument zde
Potřebný počet podpisů
Záměr
Záměr prodeje p. č. 4898 o výměře 439 m2
03.07. 2018 -
18.07. 2018
Záměr
Mapa
Záměr
Záměr prodeje části p. č. 4892
03.07. 2018 -
18.07. 2018
dokument zde
Mapa
Oznámení o zveřejnění dokumentu
Oznámení o zveřejnění dokumentu - rozpočtové opatření č. 2 Obec Francova Lhota
02.07. 2018 -
31.12. 2018
dokument zde
Oznámení o zveřejnění dokumentu
Oznámení o zveřejnění dokumentu Závěrečný účet SOH za rok 2017, Účetní závěrka SOH za rok 2017.
20.06. 2018 -
30.06. 2019
dokument zde
29. schůze ZO
Informace o konání 29. schůze Zastupitelstva obce dne 29.6.2018.
19.06. 2018 -
29.06. 2018
dokument zde
Oznámení o zveřejnění dokumentu
Oznámení o zveřejnění dokumentu Závěrečný účet SOMV za rok 2017.
18.06. 2018 -
30.06. 2019
dokument zde
Záměr
Záměr pronájmu nebytových prostor ve Zdravotním středisku Francova Lhota.
07.06. 2018 -
26.06. 2018
Záměr
Usnesení 28. schůze ZO
Usnesení 28. schůze ZO ze dne 24.5.2018
25.05. 2018 -
28.06. 2018
Usnesení
Nabídka prodeje
Nabídka prodeje lesního traktoru LKT 81
15.05. 2018 -
05.06. 2018
dokument zde
Oznámení o konání schůze ZO Francova Lhota
Oznámení o konání schůze 24.5.2018
14.05. 2018 -
24.05. 2018
dokument zde
Schválení závěrečného účtu SOH
Schválení závěrečného účtu SOH
14.05. 2018 -
06.06. 2018
Výkaz zisku a ztráty
Rozvaha
Příloha
Inventarizace
Auditní zpráva
Návrh_závěrečného_účtu
Oznámení o konání schůze ZO Francova Lhota
Oznámení o konání 28. schůze ZO dne 24.5.2018
10.05. 2018 -
24.05. 2018
dokument zde
Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška o doručení návrhu aktualizace č.2 Zásad ÚR ZK a oznámení o konání veřejného projednání
04.05. 2018 -
14.06. 2018
dokument zde
Oznámení o zveřejnění dokumentu
Oznámení o zveřejnění dokumentu - rozpočtové opatření č.1 - Obec
02.05. 2018 -
31.12. 2018
Oznámení
Oznámení o zveřejnění dokumentu
Oznámení o zveřejnění dokumentu - Závěrečný účet obce Fr. Lhota za rok 2017
27.04. 2018 -
30.06. 2019
dokument zde
Záměr prodeje pozemku
Záměr prodeje pozemku p.č.340
27.04. 2018 -
16.05. 2018
dokument zde
Usnesení 27. schůze ZO
Usnesení 27. schůze ZO ze dne 26.4.2018
27.04. 2018 -
27.05. 2018
Usnesení
Záměr prodeje pozemku
Záměr prodeje pozemku p.č.2582/9 a 2570/7 v k.ú. Francova Lhota
27.04. 2018 -
16.05. 2018
dokument zde
Návrh Závěrečného účtu - SOMV
Návrh Závěrečného účtu SOMV za rok 2017
26.04. 2018 -
07.06. 2018
dokument zde
Zpráva o výsledku z přezkoumání hospodaření SOMV
Oznámení o zveřejnění dokumentu
Oznámení o zveřejnění dokumentu - rozpočtové opatření č.1 - SOH
25.04. 2018 -
31.12. 2018
dokument zde
Zápis dětí do 1. třídy
Zápis dětí do 1. třídy - výsledky
23.04. 2018 -
07.05. 2018
dokument zde
Oznámení o konání schůze ZO Francova Lhota
Oznámení o konání 27. schůze ZO konané ve čtvrtek 26.4.2018
16.04. 2018 -
27.04. 2018
Oznámení
Záměr pronájmu pozemku
Záměr pronájmu pozemku p. č. 2680/4 v k. ú. Francova Lhota
28.03. 2018 -
15.04. 2018
dokument zde
Oznámení o zveřejnění dokumentu
Oznámení o zveřejnění dokumentu - schválený rozpočet na rok 2018 - SOH
22.03. 2018 -
31.12. 2018
dokument zde
Oznámení o zveřejnění dokumentu
Oznámení o zveřejnění dokumentu - rozpočtové opatření č.1 - SOMV
19.03. 2018 -
31.12. 2018
dokument zde
Výběrové řízení
Výběrové řízení na obsazení místa referent obce
05.03. 2018 -
21.03. 2018
dokument zde
Oznámení o zveřejnění dokumentu
Oznámení o zveřejnění dokumentu - Schválený rozpočet - Obec Francova Lhota
28.02. 2018 -
30.03. 2019
dokument zde
Usnesení 26. schůze ZO
Usnesení 26. schůze ZO ze dne 26.2.2018
28.02. 2018 -
31.03. 2018
dokument zde
Záměr prodeje pozemku
Záměr prodeje nově zaměřeného pozemku p.č.1944/4 o výměře 25 m2 v k.ú. Francova Lhota
28.02. 2018 -
31.03. 2018
dokument zde
Mapa9
Záměr prodeje pozemku
Záměr prodeje pozemku p.č.8/5 o výměře 493 m2 v k.ú. Pulčín
28.02. 2018 -
31.03. 2018
dokument zde
Mapa
Záměr prodeje pozemků
Záměr prodeje p.č.2570/1 o výměře 779, části p.č.2570/8 o výměře 32 m2 a nově zaměřené p.č.2570/10 v k.ú. Francova Lhota
28.02. 2018 -
31.03. 2018
dokument zde
Záměr
Veřejná vyhláška
VV -Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích
26.02. 2018 -
14.03. 2018
dokument zde
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2017
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2017
20.02. 2018 -
26.04. 2018
dokument zde
Výkaz Fin 2-12
Výkaz Fin 2-12
20.02. 2018 -
26.04. 2018
dokument zde
Hodnotící zpráva
Hodnotící zpráva
20.02. 2018 -
26.04. 2018
dokument zde
Inventarizační zpráva
Inventarizační zpráva
20.02. 2018 -
26.04. 2018
dokument zde
Příloha
Příloha ÚSC
20.02. 2018 -
26.04. 2018
dokument zde
Rozvaha
Rozvaha
20.02. 2018 -
26.04. 2018
dokument zde
Výkaz zisku a ztrát
Výkaz zisku a ztrát
20.02. 2018 -
26.04. 2018
dokument zde
Oznámení o konání schůze ZO Francova Lhota
Oznámení o konání 26. schůze ZO Francova Lhota - 26.2.2018
16.02. 2018 -
26.02. 2018
dokument zde
Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška - Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích
09.02. 2018 -
27.02. 2018
Veřejná vyhláška
Příloha
Návrh rozpočtu Obce Francova Lhota
Navrh rozpočtu Obce Francova Lhota na rok 2018
08.02. 2018 -
26.02. 2018
dokument zde
Návrh rozpočtu SOH
Návrh rozpočtu SOH na rok 2018
02.02. 2018 -
07.03. 2018
dokument zde
Výroční zpráva o dotazech dle 106/1999 Sb.
Výroční zpráva o dotazech dle vyhl. 106/199 Sb. za rok 2017
22.01. 2018 -
07.02. 2018
dokument zde
Nařízení SVS
Mimořádná veterinární opatření - Opatření v rámci tlumení AMP - soupis chovů prasat domácích
11.01. 2018 -
29.01. 2018
dokument zde
Vyhlášení voleb
Vyhlášení voleb prezidenta republiky - volební okrsek č.l
28.12. 2017 -
27.01. 2018
dokument zde
Vyhlášení voleb
Vyhlášení voleb prezidenta republiky - okrsek II
28.12. 2017 -
28.01. 2018
dokument zde
Oznámení o zveřejnění dokumentu
Oznámení o zveřejnění dokumentu Rozpočtové opatření SOMV č.7/2017
20.12. 2017 -
31.12. 2017
dokument zde
Oznámení o zveřejnění dokumentu
Oznámení o zveřejnění dokumetnu - rozpočtové opatření č.7 - SOH
20.12. 2017 -
31.12. 2017
dokument zde
Výpis z usnesení
Výpis z usnesení SOH ze dne 18.12.2017
19.12. 2017 -
31.03. 2018
dokument zde
Usnesení 25. schůze ZO
Usnesení 25. schůze ZO Francova Lhota ze dne 15.12.2017
18.12. 2017 -
03.01. 2018
Usnesení
Oznámení o zveřejnění dokumentu
Oznámení o zveřejnění dokumentu - rozpočtové opatření č.8 - Obec
18.12. 2017 -
31.12. 2017
dokument zde
Oznámení o zveřejnění dokumentu
Oznámení o zveřejnění dokumentu Pravidla rozpočtového provizoria
18.12. 2017 -
31.03. 2018
dokument zde
Prodej zametacího vozu
Prodej zametacího vozu Renault
18.12. 2017 -
03.01. 2018
dokument zde
Popis
Záměr prodeje pozemku
Záměr prodeje pozemku p.č.2731/7
18.12. 2017 -
03.01. 2018
dokument zde
Mapa
Záměr prodeje pozemků
Záměr prodeje pozemků v k.ú. Pulčín a v k.ú. Val. Senice
18.12. 2017 -
03.01. 2018
Mapa1
Mapa2
Mapka3
Mapka4
Mapka5
Mapka6
Mapka7
Mapa8
Mapa9
Mapa10
Mapa11
Mapa12
Záměr
Cenové oznámení
Cenové oznámení vodného za rok 2018
18.12. 2017 -
03.01. 2018
dokument zde
Oznámení o konání schůze ZO Francova Lhota
V pátek 15. prosince v 17.00 hodin bude 25. schůze ZO Francova Lhota
05.12. 2017 -
16.12. 2017
dokument zde
Volby prezidenta republiky
Oznámení o počtu volebních okrsků
28.11. 2017 -
14.01. 2018
dokument zde
Oznámení o zveřejnění dokumentu
Oznámení o zveřejnění dokumentu - rozpočtové opatření č.7 - Obec Francova Lhota
27.11. 2017 -
31.12. 2017
Rozpočtové opatření Z
Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška - doručení návrhu aktualizace č.2 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje.
22.11. 2017 -
08.01. 2018
dokument zde
Střednědobý výhled
Střednědobý výhled rozpočtu Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko
16.11. 2017 -
19.12. 2017
dokument zde
Návrh rozpočtu
Návrh rozpočtu Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko na rok 2018
16.11. 2017 -
19.12. 2017
dokument zde
Oznámení o zveřejnění dokumentu
Oznámení o zveřejnění dokumentu Rozpočtové opatření SOMV č.5/2017 Rozpočtové opatření SOMV č.6/2017
15.11. 2017 -
31.12. 2017
dokument zde
Oznámení o zveřejnění dokumentu
Oznámení o zveřejnění dokumentu - rozpočtové opatření č.6 - SOH
10.11. 2017 -
31.12. 2017
dokument zde
Veřejná vyhláška
Opatření obecné povahy - zpracování nahodilých těžeb
08.11. 2017 -
24.11. 2017
dokument zde
Usnesení 24. schůze ZO
Usnesení 24. schůze ZO Francova Lhota ze dne 6.11.2017
07.11. 2017 -
23.11. 2017
dokument zde
Cenové oznámení
Cenové oznámení vodného a stočného na rok 2018
06.11. 2017 -
30.01. 2018
dokument zde
Oznámení o konání schůze ZO Francova Lhota
Oznámení o konání schůze ZO Francova Lhota dne 6.11.2017
26.10. 2017 -
06.11. 2017
dokument zde
Oznámení o zveřejnění dokumentu
Oznámení o zveřejnění dokumentu - rozpočtové opatření č.5 - SOH
16.10. 2017 -
31.12. 2017
Oznámení
OZV
OZV č.2/2017 - Požární řád obce
10.10. 2017 -
26.10. 2017
dokument zde
Usnesení 23. schůze ZO
Usnesení 23. schůze ZO Francova Lhota ze dne 6.10.2017
10.10. 2017 -
09.11. 2017
Usnesení
Záměr prodeje části pozemku
Záměr prodeje části pozemku v k.ú. Fr. Lhota
10.10. 2017 -
26.10. 2017
dokument zde
Záměr prodeje části pozemku
Záměr prodeje části pozemku v k.ú. Pulčín
10.10. 2017 -
26.10. 2017
dokument zde
Záměr směny
Záměr směny části pozemku
10.10. 2017 -
26.10. 2017
dokument zde
Oznámení o zveřejnění dokumentu
Oznámení o zveřejnění dokumentu - rozpočtové opatření 6 - Obec
09.10. 2017 -
31.12. 2017
dokument zde
Oznámení o konání voleb - okrsek č.1
Oznámení o konání voleb ve dnech 20.10. a 21.10.2017
05.10. 2017 -
22.10. 2017
dokument zde
Oznámení o konání voleb - okrsek č.2
Oznámení o konání voleb ve dnech 20.10. a 21.10.2017
05.10. 2017 -
22.10. 2017
Oznámení
Nařízení SVS
Nařízení Státní veterinární správy - zrušení mimořádného opatření - nebezpečná nákaza mor včelího plodu
02.10. 2017 -
18.10. 2017
dokument zde
Informace o konání schůze ZO Francova Lhota
Informace o konání 23. schůze ZO
27.09. 2017 -
07.10. 2017
Informace
Opatření obecné povahy
VV-Opatření obecné povahy - zrušení zákazu nakládání s povrchovými vodami
19.09. 2017 -
05.10. 2017
dokument zde
Zabezpečení provozu distribuční sítě
Zveřejněí požadavku ČEZ distribuce o okleštění stromoví
18.09. 2017 -
31.10. 2017
dokument zde
Návrh opatření obecné povahy
Opatření obecné povahy, které nařizuje vlastníkům lesů na území ČR zastavení těžeb dřeva tak, jak je uvedeno ve výroku návrhu opatření obecné povahy
18.09. 2017 -
18.10. 2017
dokument zde
Oznámení o zveřejnění dokumentu
Oznámení o zveřejnění dokumentu - rozpočtové opatření č.5/2017 - Obec Francova Lhota
11.09. 2017 -
31.12. 2017
dokument zde
Usnesení 22. schůze ZO Francova Lhota
Usnesení 22. schůze ZO Francova Lhota ze dne 8.9.2017
10.09. 2017 -
03.11. 2017
dokument zde
Stanovení počtu volebních okrsků
Stanovení počtu volebních okrsků pro volby do PS Parlamentu ČR konané ve dnech 20. a 21. října 2017
04.09. 2017 -
04.10. 2017
dokument zde
Volby
Stanovení minimálního počtu okrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 20. a 21.10.2017 - okrsek č. 1 Francova Lhota
17.08. 2017 -
02.09. 2017
dokument zde
Volby
Stanovení minimálního počtu okrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 20. a 21.10.2017 - okrsek č. 2 Pulčín
17.08. 2017 -
02.09. 2017
dokument zde
Veřejná vyhláška
Opatření obecné povahy - opatření při nedostatku vody
10.08. 2017 -
30.09. 2017
dokument zde
Oznámení o zveřejnění dokumentu
Oznámení o zveřejnění dokumentu - rozpočtové opatření č.4/2017 - SOMV
08.08. 2017 -
31.12. 2017
dokument zde
Oznámení o konání produkce
Oznámení o konání akcí ve Francově Lhotě
31.07. 2017 -
03.09. 2017
Oznámení
Oznámení o zveřejnění dokumentu
Oznámení o zveřejnění dokumentu - rozpočtové opatření č.4/2017 - SOH
27.07. 2017 -
31.12. 2017
dokument zde
Záměr prodeje části pozemku
Záměr prodeje části pozemků p.č. 4975/1, 2410/2, 2430/1 a 2422/1
26.07. 2017 -
11.08. 2017
dokument zde
Mapa
Záměr prodeje části pozemku
Záměr prodeje části pozemku p.č. 4911/1
26.07. 2017 -
11.08. 2017
dokument zde
Mapka
Záměr prodeje pozemků
Záměr prodeje pozemku p.č. 681/4, části p.č. 681/1, 681/2 a p.č.4949/1
26.07. 2017 -
11.08. 2017
dokument zde
Mapa
Usnesení 21. schůze ZO Francova Lhota
Usnesení 21. schůze ZO Francova Lhota ze dne 21.7.2017
26.07. 2017 -
26.08. 2017
Usnesení
Záměr prodeje části pozemku
Záměr prodeje části pozemku p.č. 4878
26.07. 2017 -
11.08. 2017
dokument zde
Mapa
Oznámení o zveřejnění dokumentu
Oznámení o zveřejnění dokumentu - rozpočtové opatření č.4/2017 - Obec Francova Lhota
24.07. 2017 -
31.12. 2017
dokument zde
Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
21.07. 2017 -
08.08. 2017
dokument zde
Oznámení o zveřejnění dokumentu
Oznámení o zveřejnění dokumentu - rozpočtové opatření č.3/2017 - SOMV
13.07. 2017 -
31.12. 2017
dokument zde
Oznámení o konání produkce
Oznámení o konání fotbalového turnaje a zábavy
12.07. 2017 -
24.07. 2017
dokument zde
Oznámení o konání produkce
Oznámení o konání Amfolkfestu v místní části obce Pulčín
12.07. 2017 -
31.07. 2017
dokument zde
Záměr pronájmu pozemku
Záměr pronájmu části pozemku p.č. 2395/1 v k.ú. Francova Lhota
12.07. 2017 -
28.07. 2017
dokument zde
Mapa
Informace o konání schůze ZO
Informace o konání 21. schůze ZO Francova Lhota dne 21.7.2017
11.07. 2017 -
22.07. 2017
dokument zde
Oznámení o zveřejnění dokumentu
Oznámení o zveřejnění dokumentu - rozpočtové opatření č.3/2017 - Obec Francova Lhota
27.06. 2017 -
31.12. 2017
Dokument zde
Oznámení o zveřejnění dokumentu
Oznámení o zveřejnění dokumentu - rozpočtové opatření č.3/2017 - SOH
26.06. 2017 -
31.12. 2017
dokument zde
Usnesení 20. schůze ZO Francova Lhota
Usnesení 20. schůze ZO Francova Lhota
23.06. 2017 -
11.07. 2017
Usnesení
Oznámení o zveřejnění dokumentu
Oznámení o zveřejnění dokumentu - rozpočtové opatření č.2/2017 - SOH
15.06. 2017 -
31.12. 2017
dokument zde
Nařízení SVS
Nařízení státní veterinární správy - ukončení mimořádného opatření - mor včelího plodu
12.06. 2017 -
28.06. 2017
dokument zde
Oznámení o konání schůze ZO Francova Lhota
Oznámení o konání 20. schůze ZO Francova Lhota 23.6.2017
12.06. 2017 -
23.06. 2017
dokument zde
Oznámení o zveřejnění dokumentu
Oznámení o zveřejnění dokumentu - Závěrečný účet SOMV za rok 2016
05.06. 2017 -
30.06. 2018
dokument zde
Nařízení SVS
Nařízení státní veterinární správy - mimořádné opatření k zamezení nákazy - mor včelího plodu
01.06. 2017 -
17.06. 2017
dokument zde
Oznámení o zveřejnění dokumentu
Oznámení o zveřejnění dokumentu - rozpočtové opatření č.2/2017 - Obec Francova Lhota
01.06. 2017 -
31.12. 2017
dokument zde
Oznámení o nabytí právní moci
Oznámení o nabytí právní moci - uzavření veřejnoprávní smlouvy - sociál. právní ochrana dětí
29.05. 2017 -
14.06. 2017
dokument zde
Zveřejnění konání akce
Zveřejnění konání Pouťové taneční zábavy v místní části obce Pulčín
26.05. 2017 -
05.06. 2017
dokument zde
Oznámení o zveřejnění
Oznámení o zveřejnění dokumentu - rozpočtové opatření č.2/2017 - SOMV
24.05. 2017 -
31.12. 2017
dokument zde
Závěrečný účet SOMV, Zpráva o přezkoumání hospodaření
Závěrečný účet SOMV za rok 2016 - návrh a zpráva o přezkoumání hospodaření
15.05. 2017 -
30.06. 2017
dokument zde
Zpráva o přezkoumání hospodaření
Rozhodnutí
Rozhodnutí - udělení souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy - sociální ochrana dětí
10.05. 2017 -
26.05. 2017
dokument zde
Oznámení
Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o NPR-Hradisko na období 2018-2027.
05.05. 2017 -
23.05. 2017
dokument zde
Usnesení ZO
Usnesení 19. schůze ZO Francova Lhota ze dne 21.4.2017
25.04. 2017 -
25.05. 2017
Usnesení
Oznámení o zveřejnění dokumentu
Oznámení o zveřejnění dokumentu - rozpočtové opatření č.1/2017 - Obec Francova Lhota
24.04. 2017 -
31.12. 2017
dokument zde
Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška - zpřístupnění hromadného předpisného seznamu - daň z nemovitostí
24.04. 2017 -
29.05. 2017
dokument zde
Pokyny
Záměr prodeje části pozemku
prodeje části p.č. 4976/1 o výměře cca 210m2.
24.04. 2017 -
10.05. 2017
dokument zde
Mapa
Záměr
prodeje části pozemku parc. č. 2564/1 - 93 m2 a záměr prodeje spoluvlastnických podílů 277/448 k p.č. 2560 - 107 m2 a 60/224 k p.č. 2561 - 47 m2 v k.ú. Francova Lhota,
24.04. 2017 -
10.05. 2017
dokument zde
Mapa
Záměr
prodeje pozemku parc. č. 3056/4 o výměře 566 m2 v k.ú. Francova Lhota
24.04. 2017 -
10.05. 2017
dokument zde
Mapa
Záměr
prodeje spoluvlastnického podílu 6/24 k p.č. 4915/2 o výměře 14 m2
24.04. 2017 -
10.05. 2017
dokument zde
Mapa
Záměr
prodeje části p.č. 2570/8 – o výměře 23 m2, p.č. 2570/7 o výměře 236 m2, p.č. 2582/2 o výměře 798 m2 a p.č. 2582/1 o výměře 341 m2 v k.ú. Francova Lhota,
24.04. 2017 -
10.05. 2017
Mapa
Záměr
Oznámení o zveřejnění dokumentu
Oznámení o zveřejnění dokumentu - závěrečný účet Obce Francova Lhota za rok 2016
24.04. 2017 -
30.06. 2018
dokument zde
Oznámení o zveřejnění dokumentu
Oznámení o zveřejnění dokumentu - Závěrečný účet obce FL za rok 2016
24.04. 2017 -
31.12. 2017
dokument zde
Oznámení o konání schůze ZO Francova Lhota
Oznámení o konání schůze ZO Francova Lhota dne 21.4.2017
10.04. 2017 -
21.04. 2017
dokument zde
Návrh střednědobého výhledu
Návrh střednědobého výhledu Obce Francova Lhota
03.04. 2017 -
21.04. 2017
dokument zde
Usnesení o dražbě
Usnesení o dražbě nemovité věci
28.03. 2017 -
04.05. 2017
Usnesení
Vyhlášení konkursního řízení
Obec Francova Lhota vyhlašuje konkursní řízení za pracovní místo ředitele/ředitelky ZŠ Francova Lhota.
24.03. 2017 -
27.04. 2017
Konkurs
Kotlíková dotace
Vyhlášení kotlíkových dotací ve ZK
17.03. 2017 -
16.04. 2017
dokument zde
Rozpočtový výhled
Rozpočtový výhled Obce Francova Lhota
06.03. 2017 -
05.06. 2017
dokument zde
Záměr prodeje části pozemku
Záměr prodeje části pozemku 2836/10 v k.ú.Francova Lhota
01.03. 2017 -
20.03. 2017
Záměr
Mapa
Záměr prodeje pozemku
Záměr prodeje pozemku p.č. 2448/10 v k.ú. Francova Lhota
01.03. 2017 -
20.03. 2017
Záměr
Mapa
Obecně závazná vyhláška
OZV č.1/2017 o nočním klidu
01.03. 2017 -
20.03. 2017
dokument zde
Schválený rozpočet
Schválený rozpočet Obce Francova Lhota na rok 2017
01.03. 2017 -
31.12. 2017
dokument zde
Záměr pronájmu stolárny
Záměr pronájmu obecní stolárny
01.03. 2017 -
20.03. 2017
dokument zde
Usnesení 18. schůze ZO Francova Lhota
Usnesení 18. schůze ZO Francova Lhota ze dne 24.2.2017
01.03. 2017 -
20.03. 2017
dokument zde
Výkaz zisku a ztrát
Výkaz zisku a ztrát
28.02. 2017 -
21.04. 2017
Výkaz zisku a ztrát
FIN 2-12
Výkaz FIN 2-12
28.02. 2017 -
21.04. 2017
Výkaz
Plnění rozpočtu
Plnění rozpočtu Obce Francova Lhota za rok 2016
28.02. 2017 -
30.06. 2017
dokument zde
Rozvaha
Rozvaha
28.02. 2017 -
21.04. 2017
Rozvaha
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2016
Návrh závěrečného účtu obce Francova Lhota za rok 2016
28.02. 2017 -
21.04. 2017
Souhrnná_sestava
Hodnotící zpráva
Hodnotící zpráva
28.02. 2017 -
21.04. 2017
Zpráva
Příloha
Příloha
28.02. 2017 -
21.04. 2017
Příloha
Inventarizační zpráva
Inventarizační zpráva
28.02. 2017 -
21.04. 2017
Inventarizační zpráva
Zpráva o přezkoumání hospodaření obce
Zpráva o přezkoumání hospodaření Obce Francova Lhota za rok 2016
28.02. 2017 -
30.06. 2018
Zpráva
Zpráva o přezkoumání hospodaření obce
Zpráva o přezkoumání hospodaření obce
28.02. 2017 -
30.06. 2017
Oznámení o zveřejnění dokumentu
Oznámení o zveřejnění dokumentu Rozpočet Obce Francova Lhota na rok 2017
27.02. 2017 -
31.12. 2017
dokument zde
Pozvánka na 18. schůzi ZO
Pzvánka na 18. schůzi ZO, která se bude konat 24.2.2017
14.02. 2017 -
24.02. 2017
dokument zde
Návrh rozpočtu SOH na rok 2017
Návr rozpočtu SOH na rok 2017
13.02. 2017 -
01.03. 2017
Návrh rozpočtu
Závěrečný účet SOH 2016
Auditní zpráva za rok 2016
Inventarizační zpráva 2016
NINV a INV příspěvky obcí SOH
Příloha
Rozpočtový výhled SOH na r. 2017-21
Rozvaha
Výkaz FIN12
Výkaz zisku a ztrát
Veřejná vyhláška
VV opatření obecné povahy - Přechodná úprava provozu na PK pro provádění oprav havárií
08.02. 2017 -
24.02. 2017
dokument zde
Návrh rozpočtu obce na rok 2017
Návrh rozpočtu obce na rok 2017
08.02. 2017 -
24.02. 2017
Rozpočet na rok 2017
Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - dopravní značení
03.02. 2017 -
21.02. 2017
dokument zde
Návrh rozpočtu SOH
Návrh rozpočtu SOH na rok 2017
01.02. 2017 -
17.02. 2017
dokument zde
Výzva k podání nabídky
Výzva k podání nabídek - Oprava plotu areálu fotbalového hřiště ve Francově Lhotě
31.01. 2017 -
10.02. 2017
dokument zde
Usnesení
Usnesení 17. schůze ZO Francova Lhota
20.01. 2017 -
23.02. 2017
dokument zde
Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích
19.01. 2017 -
06.02. 2017
dokument zde
Značení
Pozvánka na 17. schůzi ZO
Schůze se koná 18. 1. 2017 v 17 hodin.
11.01. 2017 -
18.01. 2017
dokument zde
Výroční zpráva
Výroční zpráva o dotazech dle zákona.č.106/1999 Sb.
11.01. 2017 -
27.01. 2017
dokument zde
Výzva k podání nabídky
Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace na veřejnou zakázku
20.12. 2016 -
06.01. 2017
dokument zde
Záměr prodeje pozemku
Záměr prodeje části p.č. 4943 v k.ú. Francova Lhota
14.12. 2016 -
30.12. 2016
dokument zde
Záměr prodeje pozemku
Záměr prodeje části p.č.1120/1 v k.ú. Pulčín
14.12. 2016 -
30.12. 2016
dokument zde
Záměr prodeje pozemku
Záměr prodeje částí p.č. 2541 a 2544 v k.ú Francova Lhota
14.12. 2016 -
30.12. 2016
dokument zde
Usnesení
Usnesení 16. schůze ZO Francova Lhota ze dne 9.12.2016
14.12. 2016 -
31.12. 2016
Usnesení
Cenové oznámení vodného na rok 2017
Cenové oznámení vodného za rok 2017 - obecní vodovod
12.12. 2016 -
28.12. 2016
dokument zde
Rozpočtové provizórium
Rozpočtové provizórium Obce Francova Lhota
12.12. 2016 -
01.04. 2017
dokument zde
Pozvánka na 16. schůzi ZO
Pozvánka na 16. schůzi ZO Francova Lhota, která bude 9.12.2016
01.12. 2016 -
09.12. 2016
dokument zde
Veřejná vyhláška
VV - Návrh opatření obecné povahy
01.12. 2016 -
17.12. 2016
dokument zde
Rozpočet SOMV - návrh na rok 2017
Návrh rozpočtu na rok 2017
16.11. 2016 -
02.12. 2016
Návrh
Záměr pronájmu garáže
Záměr pronájmu garáže č.3
11.11. 2016 -
29.11. 2016
dokument zde
Cenové oznámení
Cenové oznámení vodného a stočného a.s. Vodovody a kanalizace Vsetín
07.11. 2016 -
31.12. 2016
dokument zde
Dotace
Dotace na pořízení požární techniky
01.11. 2016 -
30.11. 2016
dokument zde
Záměr prodeje pozemku
Záměr prodeje pozemku 4874/23 v k.ú. Francova Lhota
18.10. 2016 -
03.11. 2016
dokument zde
Mapka_1
Záměr prodeje pozemku
Záměr prodeje pozemku p.č.1120/1 v k.ú. Pulčín
18.10. 2016 -
03.11. 2016
Mapka_1
Záměr
Záměr prodeje pozemku
Záměr prodeje pozemků p.č.4897 a 2941/1 v k.ú. Francova Lhota
18.10. 2016 -
03.11. 2016
Mapka_1
Záměr
Záměr prodeje pozemku
Záměr prodeje pozemků p.č.4971/1 a 2857/7 v k.ú. Francova Lhota
18.10. 2016 -
03.11. 2016
dokument zde
Mapka
Záměr prodeje pozemku
Záměr prodeje pozemku p.č. 4969/17 v k.ú. Francova Lhota
18.10. 2016 -
03.11. 2016
dokument zde
Mapka_1
Záměr prodeje pozemku
Záměr prodeje pozemku p.č.4893/1 v k.ú. Francova Lhota
18.10. 2016 -
03.11. 2016
dokument zde
Mapka
Usnesení ZO
Usnesení 15. schůze ZO Francova Lhota ze dne 14.10.2016
18.10. 2016 -
17.11. 2016
Usnesení
Pozvánka na schůzi ZO
Pozvánka na 15. schůzi ZO Francova Lhota
04.10. 2016 -
14.10. 2016
Pozvánka
Vyhláška o konání voleb
Konání voleb - okrsek č.2 Pulčín
22.09. 2016 -
08.10. 2016
dokument zde
Vyhláška o konání voleb
Místo konání voleb okrsek 1
22.09. 2016 -
08.10. 2016
dokument zde
Dražební vyhláška
Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věci
12.09. 2016 -
23.11. 2016
dokument zde
Dražební vyhláška
Dražební jednání 18.10.2016 - řízení o dědictví
08.09. 2016 -
18.10. 2016
dokument zde
Nařízení veterinární správy
Mimořádná veterinární opatření - k zamezení šíření moru včelího plodu
05.09. 2016 -
21.09. 2016
dokument zde
Volby_do_zastupitelstev_krajů
Stanovení počtu volebních okrsků v obci Francova Lhota
23.08. 2016 -
08.09. 2016
dokument zde
Záměr pronájmu části pozemku
Záměr pronájmu části pozemku p.č. 4909/1 v k.ú. Francova Lhota
11.08. 2016 -
29.08. 2016
dokument zde
mapka
Volby_do_zastupitelstev_krajů
Stanovení počtu členů okrskové volební komise - okrsek 1
08.08. 2016 -
24.08. 2016
dokument zde
Volby_do_zastupitelstev_krajů
Stanovení počtu členů okrskové volební komise - okrsek č.2
08.08. 2016 -
24.08. 2016
dokument
Dražební vyhláška
Dražební vyhláška - elektronická dražba
02.08. 2016 -
14.09. 2016
dokument zde
Výzva k podání nabídek
Výzva k podání nabídek na akci Obnova místních komunikací v obci Francova Lhota
22.07. 2016 -
08.08. 2016
dokument zde
Usnesení ZO
Usnesení 14. schůze ZO Francova Lhota
14.07. 2016 -
15.08. 2016
dokument zde
Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška - záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov
14.07. 2016 -
01.08. 2016
dokument zde
Výzva k podání nabídek
Výzva k podání nabídek na akci Oprava hřbitovních zídek Francova Lhota
27.06. 2016 -
11.07. 2016
dokument zde
Usnesení ZO
Usnesení 13. schůze ZO
27.06. 2016 -
29.07. 2016
Usnesení
Záměr prodeje pozemku
Záměr prodeje částí pozemku p.č. 4911/1 a 3095/2
27.06. 2016 -
13.07. 2016
Záměr
Záměr prodeje pozemku
Záměr prodeje ozemku p.č. 325
27.06. 2016 -
13.07. 2016
dokument zde
Záměr prodeje pozemku
Záměr prodeje částí pozemku p.č.4942 a 2613/7
27.06. 2016 -
13.07. 2016
dokument zde
Záměr prodeje pozemku
Záměr prodeje části pozemku p.č.4911/9
27.06. 2016 -
13.07. 2016
dokument zde
Záměr prodeje pozemku
Záměr prodeje části pozemku p.č.4976/1
27.06. 2016 -
13.07. 2016
dokument zde
Záměr prodeje pozemku
Záměr prodeje části pozemku p.č. 2541
27.06. 2016 -
13.07. 2016
dokument zde
Pozvánka na schůzi ZO
Pozvánka na 13. schůzi ZO
13.06. 2016 -
23.06. 2016
dokument zde
Nařízení veterinární správy
VV - vyhlášení mimořádných veterinárních opatření - mor včelího plodu
25.05. 2016 -
10.06. 2016
dokument zde
Přidělení dotace
Obec Francova Lhota obdržela dotaci na opravu šaten TJ
25.05. 2016 -
10.06. 2016
dokument zde
Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška - dopravní značení
18.05. 2016 -
02.06. 2016
dokument zde
Veřejná vyhláška
Nařízení státní veterinární správy - ukončení mimořádných veterinárních opatření nařízených k zamezení šíření nebezpečné nákazy - moru včelího plodu v územ. obvodu ZK
17.05. 2016 -
02.06. 2016
dokument zde
Záměr pronájmu pozemku
Záměr pronájmu části p.č.4976/1 v k.ú. Francova Lhota
17.05. 2016 -
02.06. 2016
dokument zde
mapa
Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška o uložení písemnosti pro pana Milana Ovesného
16.05. 2016 -
01.06. 2016
dokument zde
Informace z Vaku, a.s. Vsetín
Obchodní podmínky a Reklamační řád pro dodávku vody z vodovodu sloužícího veřejné potřebě a odvádění odpadních vod kanalizací sloužící veřejné potřebě a čistění odpadních vod
03.05. 2016 -
02.06. 2016
Obchodní podmínky
Reklamační řád
Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška o uložení písemnosti pro Milana Ovesného, Francova Lhota 360
27.04. 2016 -
13.05. 2016
dokument zde
Porovnání výpočtu
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné
26.04. 2016 -
26.05. 2016
dokument zde
Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška o zpřístupnění seznamu - daň z nemovitostí
26.04. 2016 -
30.05. 2016
dokument zde
Informace
Usnesení ZO
Usnesení 12. schůze ZO Francova Lhota ze dne 21.4.2016
25.04. 2016 -
25.05. 2016
dokument zde
Záměr prodeje pozemku
Záměr prodeje pozemků
22.04. 2016 -
10.05. 2016
dokument zde
mapka
mapka
mapka
mapka
mapka
mapka
mapka
mapka
mapka
Záměr prodeje pozemku
Záměr prodeje p.č.2291 v k.ú. Francova Lhota
22.04. 2016 -
10.05. 2016
dokument zde
mapka
Záměr prodeje pozemku
Záměr prodeje část p.č.2378/1
22.04. 2016 -
10.05. 2016
mapka
dokument
Záměr prodeje pozemku
Záměr prodeje spoluvlastnického podílu 1/4 v p.č.2346
22.04. 2016 -
10.05. 2016
mapka
dokument
Záměr prodeje pozemku
Záměr prodeje části p.č. 691/1 v k.ú.
22.04. 2016 -
10.05. 2016
dokument zde
mapka
Závěrečný účet SOH
Závěrečný účet SOH
18.04. 2016 -
04.05. 2016
Závěrečný účet
Rozvaha
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
Výkaz zisku a ztrát
Zápis o přezkoumání hospodaření SOH
Rozhodnutí
Rozhodnutí o odvolání - změna kategorie pozemní komukace
12.04. 2016 -
28.04. 2016
dokument zde
Závěrečný účet
Závěrečný účet Mikroregionu Vsetínsko
12.04. 2016 -
28.04. 2016
dokument zde
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregionu Vsetínsko
12.04. 2016 -
28.04. 2016
dokument zde
Pozvánka na schůzi ZO
Pozvánka na 12. schůzi ZO Francova Lhota dne 21.4.2016
11.04. 2016 -
21.04. 2016
dokument zde
Veřejná vyhláška
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu
29.03. 2016 -
02.05. 2016
dokument zde
Veřejná vyhláška
Návrh opatření obecné povahy - umístění dopravních značek
23.03. 2016 -
08.04. 2016
dokument zde
Usnesení ZO
Usnesení 11. schůze ZO
15.03. 2016 -
31.03. 2016
dokument zde
Veřejnoprávní smlouva
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce - SDH Francova Lhota
09.03. 2016 -
08.04. 2016
dokument zde
Veřejnoprávní smlouva
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce TJ Sokol Francova Lhota
09.03. 2016 -
08.04. 2016
dokument zde
Schválený rozpočet
Schválený rozpočet Obce Francova Lhota na rok 2016
26.02. 2016 -
14.03. 2016
dokument zde
Usnesení ZO
Usnesení 10. schůze ZO Francova Lhota
26.02. 2016 -
14.03. 2016
dokument zde
Záměr prodeje pozemku
Záměr prodeje pozemku
26.02. 2016 -
14.03. 2016
dokument zde
mapa
Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška o doručení návrhu Zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje Zlínského kraje v uplynulém období 2012-2016
24.02. 2016 -
28.03. 2016
dokument zde
Rozvaha
Rozvaha
23.02. 2016 -
10.03. 2016
dokument zde
FIN_2-12
FIN_2_12
23.02. 2016 -
10.03. 2016
dokument zde
Závěrečný účet
Závěrečný účet Obce Francova Lhota za rok 2015
23.02. 2016 -
10.03. 2016
dokument zde
SO_20
SO_30
SO_60
SO_65
SO_70
S_120
Výkaz zisku a ztrát
Výkaz zisku a ztrát
23.02. 2016 -
10.03. 2016
dokument zde
Příloha 2015
Příloha 2015
23.02. 2016 -
10.03. 2016
dokument zde
Hodnotící zpráva
Hodnotící zpráva za rok 2015
23.02. 2016 -
10.03. 2016
dokument zde
Inventarizační zpráva
Inventarizační zpráva Obce Francova Lhota
23.02. 2016 -
10.03. 2016
dokument zde
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Francova Lhota za rok 2015
23.02. 2016 -
10.03. 2016
dokument zde
Pozvánka
Pozvánka na schůzi ZO dne 26. února 2016
15.02. 2016 -
26.02. 2016
dokument zde
Návrh rozpočtu SOH
Návrh rozpočtu Sdružení obcí Hornolidečska na rok 2016
15.02. 2016 -
02.03. 2016
dokument zde
Návrh rozpočtu na rok 2016
Návrh rozpočtu Obce Francova Lhota na rok 2016
09.02. 2016 -
25.02. 2016
Návrh
Oznámení
Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí
28.01. 2016 -
26.02. 2016
dokument zde
Záměr pronájmu nebytových prostor
Záměr pronájmu nebytových prostor v budově Zdravotního střediska Francova Lhota
26.01. 2016 -
11.02. 2016
dokument zde
Záměr pronájmu nebytových prostor 2
Záměr pronájmu nebytových prostor 2 v budově Zdravotního střediska Francova Lhota
26.01. 2016 -
11.02. 2016
dokument zde
Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na poz.komunikacích
26.01. 2016 -
11.02. 2016
dokument zde
Zajištění PDZ v obci
Výzva k podání nabídek
Výzva k podání nabídek u zakázky Stavební úpravy šatny TJ
21.01. 2016 -
01.02. 2016
dokument zde
Veřejná vyhláška
VV Oznámení o vydání opatření obecné povahy Národní plán Labe, Národní plán Odry a Národní plán Dunaje
13.01. 2016 -
29.01. 2016
dokument zde
Výroční zpráva o dotazech
Výroční zpráva o dotazech dle vyh.106/1999 Sb.
12.01. 2016 -
28.01. 2016
dokument zde
Veřejná vyhláška
Zveřejnění opatření obecné povahy o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje
07.01. 2016 -
25.01. 2016
dokument zde
Opatření obecné povahy
Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o změně kategorie pozemních komunikací - zařazení do kategorie místní komunikace
28.12. 2015 -
13.01. 2016
dokument zde
Veřejná vyhláška
Oznámení o převzetí písemnosti
17.12. 2015 -
03.01. 2016
dokument zde
Cenové oznámení
Cenové oznámení vodného a stočného
14.12. 2015 -
30.12. 2015
dokument zde
Záměr prodeje pozemku
Záměr prodeje pozemku p.č. 2488/15 a 2496/3 v kú. Francova Lhota
14.12. 2015 -
30.12. 2015
Záměr
Usnesení ZO
Usnesení 9. schůze ZO Francova Lhota
14.12. 2015 -
30.12. 2015
Usnesení
OZV
Obecně závazná vyhláška č.1/2015
14.12. 2015 -
30.12. 2015
dokument zde
Veřejná vyhláška
Oznámení veřejnou vyhláškou
11.12. 2015 -
29.12. 2015
dokument zde
Pozvánka na schůzi ZO
Pozvánka na 9. schůzi ZO Francova Lhota
01.12. 2015 -
11.12. 2015
dokument zde
Návrh rozpočtu na rok 2016 SOMV
Návr rozpočtu na rok 2016
16.11. 2015 -
02.12. 2015
dokument zde
Cenové oznámení
VaK, a.s. Vsetín oznamuje změnu ceny vodného a stočného s účinností od 1. ledna 2016
06.11. 2015 -
31.12. 2015
dokument zde
Poskytnutí podpory formou dotace
Poskytnutí podpory formou dotace na akci Výměna garážových HZ ve Francově Lhotě
21.10. 2015 -
30.11. 2016
dokument zde
Záměr prodeje pozemku
Záměr prodeje p.č.2856/10v k.ú. Francova Lhota
13.10. 2015 -
29.10. 2015
dokument zde
Usnesení ZO
Usnesení 8. schůze ZO Francova Lhota ze dne 9.10.2015
13.10. 2015 -
12.11. 2015
Usnesení
Ukončení mimořádných veterinárních opatření
Ukončení mimořádných veterinárních opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - moru včelího plodu
07.10. 2015 -
23.10. 2015
dokument zde
Pozvánka na schůzi ZO
Pozvánka na 8. schůzi ZO Francova Lhota na 9.10.2015
29.09. 2015 -
10.10. 2015
dokument zde
Odvolání nařízení
Odvolání období nepříznivých klimatických podmínek
04.09. 2015 -
04.10. 2015
dokument zde
Veřejná vyhláška
Nařízení státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření - mor včelího plodu
19.08. 2015 -
04.09. 2015
VV
Veřejná vyhláška
Vyhlášení období nepříznivých klimatických podmínek
13.08. 2015 -
19.09. 2015
dokument zde
Nařízení Státní veterinární správy
Ukončení mimořádného veterinárního opatření nařízená k zamezení šíření nebezpečné nákazy - moru včelího plodu v územním obvodu ZK
24.07. 2015 -
11.08. 2015
dokument zde
Záměr prodeje pozemku
Záměr prodeje p.č.1192/1 v k.ú. Pulčín
17.07. 2015 -
04.08. 2015
dokument zde
Záměr prodeje pozemku
Záměr prodeje pozemku p.č.1192/12 v k.ú. Pulčín
17.07. 2015 -
04.08. 2015
dokument zde
Záměr prodeje části pozemku
Záměr prodeje části pozemku 1120/1 v k.ú Pulčín
17.07. 2015 -
04.08. 2015
dokument zde
Usnesení ZO
Usnesení 7. schůze ZO ze dne 16.7.2015
17.07. 2015 -
18.08. 2015
Usnesení
Veřejná vyhláška
Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Morava - CZ07 a výzva k uplatnění připomínek a námitek
17.07. 2015 -
18.08. 2015
Veřejná vyhláška
Návrh Opatření obecné povahy
Program
Pozvánka na schůzi ZO
Pozvánka na 7. schůzi ZO Francova Lhota na 16.7.2015
03.07. 2015 -
16.07. 2015
dokument zde
Poskytnutí dotace
Poskytnutí účelové investiční dotace na akci Výstavba chodníků v obci Francova Lhota z rozpočtu ZK
30.06. 2015 -
30.07. 2015
Dotace
Záměr pronájmu pozemku
Záměr pronájmu pozemku p.č. 891/1
26.06. 2015 -
14.07. 2015
dokument zde
Záměr pronájmu garáže
Záměr pronájmu garáže v čp.478
26.06. 2015 -
14.07. 2015
dokument zde
Poskytnutí dotace
Obec obdržela dotaci ze SFDI na akci Výstavba chodníků v obci Francova Lhota
09.06. 2015 -
09.07. 2015
dokument zde
Záměr prodeje pozemku
Záměr prodeje pozemku p.č.2665/10 o výměře 20 m2
20.05. 2015 -
05.06. 2015
dokument zde
Usnesení ZO
Usnesení 6. schůze ZO Francova Lhota ze dne 15.5.2015
20.05. 2015 -
19.06. 2015
Usnesení
Pozvánka na schůzi ZO
Pozánka na schůzi ZO Francova Lhota
04.05. 2015 -
15.05. 2015
Pozvánka
Vyúčtování
Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné - VaK a.s. Vsetín
29.04. 2015 -
16.06. 2015
Vyúčtování
Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška o zpřístupnění k nahlédnutí hromadných předpisných seznamů - daň z nemovitosti
28.04. 2015 -
01.06. 2015
dokument zde
Vyúčtování
Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné
22.04. 2015 -
23.05. 2015
dokument zde
Závěrečný účet 2014
Závěrečný účet SOMV
21.04. 2015 -
07.05. 2015
dokument zde
SOH
Účetní závěrka Sdružení obcí Hornolidečska
16.04. 2015 -
04.05. 2015
FIN_2_12
Inventarizacni_zprava_2014
Návrh závěrečného účtu
Příloha 2014
Rozvaha
Výkaz zisků a ztrát
Zpráva o auditu
Nařízení Státní veterinární správy
Mimořádná veterinární opatření - nákaza morem včelího plodu
16.04. 2015 -
04.05. 2015
dokument zde
Veřejná vyhláška
Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje a výzva k uplatnění připomínek
15.04. 2015 -
22.06. 2015
Veřejná vyhláška
Návrh obecné povahy
Oznámení o zahájení částečné revize údajů KN
Oznámení pro občany místní části obce Pulčín
07.04. 2015 -
07.05. 2015
dokument zde
Veřejná vyhláška
Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek - Národní plán povodí Labe, Odry a Dunaje
02.04. 2015 -
25.06. 2015
dokument zde
Usnesení ZO
Usnesení 5. schůze ZO Francova Lhota ze dne 26.2.2015
02.03. 2015 -
02.04. 2015
Usnesení
Zpráva o přezkumu hospodaření
Zpráva o přezkumu hospodaření za rok 2014
24.02. 2015 -
12.03. 2015
dokument zde
Inventarizační zpráva
Inventarizační zpráva za rok 2014
24.02. 2015 -
12.03. 2015
dokument zde
Fin-12M
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2014
24.02. 2015 -
12.03. 2015
dokument zde
Výkaz zisku a ztrát
Výkaz zisku a ztrát 2014
24.02. 2015 -
12.03. 2015
dokument zde
Rozvaha
Rozvaha 2014
24.02. 2015 -
12.03. 2015
dokument zde
Příloha
Příloha 2014
24.02. 2015 -
12.03. 2015
dokument zde
Hodnotící zpráva
Hodnotící zpráva 2014
24.02. 2015 -
12.03. 2015
dokument zde
Závěrečný účet 2014
Závěrečný účet 2014
24.02. 2015 -
12.03. 2015
dokument zde
Zav.ucet
Pozvánka na schůzi ZO
Pozvánka na 5. schůzi ZO Francova Lhota na 26.2.2015
16.02. 2015 -
26.02. 2015
dokument zde
Návrh rozpočtu SOH
Návrh rozpočtu SOH a závěrečný účet
12.02. 2015 -
28.02. 2015
Návrh rozpočtu
Závěrečný účet
Seznam přijatých dětí do 1. třídy
Seznam přijatých dětí pro školní rok 2015/2016
11.02. 2015 -
27.02. 2015
dokument zde
Záměr pronájmu nebytových prostor
Záměr pronájmu nebytových prostor ve ZS po kosmetice
11.02. 2015 -
27.02. 2015
dokument zde
Návrh rozpočtu Obce Francova Lhota
Návrh rozpočtu
10.02. 2015 -
26.02. 2015
Návrh rozpočtu
Usnesení ZO
Usnesení 4. schůze ZO Francova Lhota
16.01. 2015 -
03.02. 2015
dokument zde
Veřejná vyhláška
Stavební povolení "Výstavba chodníků a dešťové kanalizace v obci Francova Lhota SO 09 výstavba dešťové kanalizace - část první SO 10 výstavba dešťové kanalizace - část druhá SO 11 výstavba dešťové kanalizace - část třetí
12.01. 2015 -
28.01. 2015
dokument zde
Závěrečná zpráva o dotazech dle vyhl.106/1999
Závěrečná zpráva k nadhlédnutí
08.01. 2015 -
24.01. 2015
Závěrečná zpráva
Posuzování vlivů na životní prostředí
Národní plán povodí Dunaje
06.01. 2015 -
22.01. 2015
dokument zde
Usnesení ZO
Usnesení 3. schůze ZO
19.12. 2014 -
21.01. 2015
Usnesení
Záměr
Záměr prodeje pozemku p.č. st.131/1 v k.ú. Francova Lhota
19.12. 2014 -
21.01. 2015
Záměr
Stavební povolení
Stavební povolení výstavba chodníků a dešťové kanalizace
17.12. 2014 -
01.01. 2015
dokument zde
Pozvánka na schůzi ZO
Pozvánka na 3. schůzi ZO Francova Lhota
10.12. 2014 -
18.12. 2014
dokument zde
Nařízení Státní veterinární správy
Ukončení mimořádného veterinárního opatření nařízeného k zamezení šíření nebezpečné nákazy moru včelího plodu
02.12. 2014 -
01.01. 2015
dokument zde
Veřejná vyhláška
Oznámení o zahájení stavebního řízení Výstavba chodníků a dešťové kanalizace v obci Francova Lhota
01.12. 2014 -
16.12. 2014
dokument zde
Usnesení ZO
Usnesení 2. schůze ZO ze dne 21.11.2014
25.11. 2014 -
25.12. 2014
dokument zde
Cenové oznámení
Cenové oznámení vodného a stočného na rok 2015
25.11. 2014 -
31.12. 2014
dokument zde
Zahájení stavebního řízení
Výstavba chodníků a dešťové kanalizace
19.11. 2014 -
05.12. 2014
dokument zde
Cenové oznámení
Cenové oznámení vodného a stočného VaK, a.s. pro rok 2015
19.11. 2014 -
31.12. 2014
dokument zde
Pozvánka na schůzi ZO
Pozvánka na 2. schůzi ZO Francova Lhota, která bude 21.11.2014 v 17.00 hodin.
13.11. 2014 -
21.11. 2014
Usnesení
Výzva
Výzva k podání nabídky - ZŠ F. Lhota tělocvična a družina - snížení energetické náročnosti
06.11. 2014 -
24.11. 2014
Vyzva
Nabídka nepronajatého majetku
Zveřejnění nepropachtovaného resp. nepronajatého majetku ve vlastnictví státu
05.11. 2014 -
05.12. 2014
dokument zde
Usnesení ZO
Usnesení 1. ustavujícího zasedání ZO Francova Lhota ze dne 31.10.2014
04.11. 2014 -
06.12. 2014
Usnesení
Výzva
Výzva k podání nabídky - ZŠ F. Lhota tělocvična a družina - snížení energetické náročnosti
25.10. 2014 -
11.11. 2014
dokument zde
Pozvánka na schůzi ZO
Pozvánka na ustavující zasedání obce
22.10. 2014 -
31.10. 2014
dokument zde
Rozhodnutí
Rozhodnutí o umístění stavby - výstavba chodníků
15.10. 2014 -
31.10. 2014
dokument zde
Usnesení ZO
Usnesení 29. schůze ZO Francova Lhota
09.10. 2014 -
09.11. 2014
dokument zde
Rozpočet SOMV
Rozpočet Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko na rok 2015 - návrh
08.10. 2014 -
24.10. 2014
dokument zde
Pozvánka na schůzi ZO
Pozvánka na 29. schůzi ZO
01.10. 2014 -
08.10. 2014
dokument zde
Oznámení o konání voleb - vol. okrsek č.2 Pulčín
Volby do zastupitelstev obcí se budou konat 10. a 11. října 2014
23.09. 2014 -
12.10. 2014
dokument zde
Oznámení o konání voleb - vol. okrsek č.1 Fr. Lhota
Volby do zastupitelstev obcí se budou konat 10. a 11. října 2014
23.09. 2014 -
12.10. 2014
dokument zde
Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška oznámení opatření obecné povahy - územní plán Francova Lhota
22.09. 2014 -
08.10. 2014
Veřejná vyhláška
Opatření obecné povahy - vydání ÚP Francova Lhota
Příloha č.1
Příloha č.2
Usnesení ZO
Usnesení 28. schůze ZO Francova Lhota
19.09. 2014 -
19.10. 2014
Usnesení
Výzva veřejná zakázka
Výzva k podání nabídek ve veřejné zakázce: "Systém sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu pro obec Francova Lhota".
16.09. 2014 -
03.10. 2014
Výzva
Záměr
Záměre prodeje části pozemku p.č.4947 v k.ú. Francova Lhota
15.09. 2014 -
01.10. 2014
dokument zde
mapka
Záměr
Záměr prodeje pozemku p.č.2991/1 v k.ú. Francova Lhota
15.09. 2014 -
01.10. 2014
dokument zde
Mapka
Okleštění stromoví
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
12.09. 2014 -
16.11. 2014
dokument zde
Pozvánka na zasedání zastupitelstva
Pozvánka na plánované 28. zasedání Zastupitelstva obce Francova Lhota konané dne 12. 9. 2014.
04.09. 2014 -
12.09. 2014
Pozvánka
Volby do zastupitelstva obce
Počet a sídlo volebních okrsků pro volby do ZO
26.08. 2014 -
11.09. 2014
dokument zde
Vyhledávání vlastníků nemovitostí
Vyhledávání vlastníků nemovitostí, kteří nejsou označeni v KN dostatečně určitě
13.08. 2014 -
31.12. 2014
Soupis
Volby do zastupitelstva obce
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise č.2 Pulčín
11.08. 2014 -
27.08. 2014
Volby
Volby do zastupitelstva obce
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise 1 - Francova Lhota
11.08. 2014 -
27.08. 2014
Volby ZO
Mimořádná veterinární opatření
Mimořádné veterinární opatření při výskytu a k zamezení nákazy - mor včelího plodu
11.08. 2014 -
27.08. 2014
Veterinární opatření
Zveřejnění nepropachovaného majetku
Seznam pozemků ve vlastnictví státu, které jsou nabízeny k propachtování.
05.08. 2014 -
05.09. 2014
dokument zde
Oznámení o zahájení řízení
Oznámení o zahájení územního řízení stavby "Výstavba chodníků a dešťové kanalizace v obci Francova Lhota"
30.07. 2014 -
15.07. 2014
Oznámení
Exekuční příkaz
Příkaz k prodeji nemovitostí dlužníka
28.07. 2014 -
13.08. 2014
Exekuční příkaz
Volby do zastupitelstva obce
Stanovení počtu členů ZO a počet podpisů na petice
18.07. 2014 -
05.08. 2014
dokument zde
Záměr pronájmu
Záměr pronájmu nebytového prostoru - zubní ordinace
10.07. 2014 -
28.07. 2014
dokument zde
Záměr pronájmu
Záměr pronájmu nebytového prostoru v budově ZS
10.07. 2014 -
28.07. 2014
dokument zde
Výběrové řízení na místo ředitele
Region Bílé Karpaty vyhlašuje výběrové řízení na funkci výkonného ředitele/ředitelky regionu Bílé Karpaty
30.06. 2014 -
13.07. 2014
dokument zde
Záměr prodeje pozemku
Záměr prodeje pozemku p.č.4901 v k.ú. Francova Lhota
17.06. 2014 -
03.07. 2014
dokument zde
Záměr prodeje/směny pozemků
Záměr prodeje/směny pozemků - část p.č.4974, p.č.4907 v k.ú. Francova Lhota
17.06. 2014 -
03.07. 2014
dokument zde
Záměr prodeje/směny pozemků
Záměr prodeje/směny části p.č. 1926/1 a 1926/4 v k.ú. Valašská Senice
17.06. 2014 -
03.07. 2014
dokument zde
Záměr prodeje pozemku
Záměr prodeje části pozemku p.č.2833/1 v k.ú. Francova Lhota
17.06. 2014 -
03.07. 2014
dokument zde
Usnesení 27. schůze ZO
Usnesení 27. schůze ZO Francova Lhota ze dne 13.6.2014
17.06. 2014 -
17.07. 2014
dokument zde
Mimořádná veterinární opatření
Mimořádná veterinární opatření - mor včelího plodu
12.06. 2014 -
30.06. 2014
dokument zde
Pozvánka na schůzi ZO Francova Lhota
Pozvánka na 27. schůzi ZO, která se koná 13.6.2014
05.06. 2014 -
13.06. 2014
dokument zde
Nařízení Státní veterinární správy
Mimořádná veterinární opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy - moru včelího plodu v části územního obvodu
29.05. 2014 -
16.06. 2014
dokument zde
Návrh OZV
Návrh Obecně závazné vyhlášky č.1/2014, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Francova Lhota
28.05. 2014 -
13.06. 2014
dokument zde
Sdružení obcí Hornolidečska
Závěrečný účet SOH a jeho přílohy
15.05. 2014 -
02.06. 2014
FIN2-12
Příloha
Výkaz zisku a ztrát
Závěrečný účet
Audit hospodaření
Inventarizační zpráva
Vyhledávání vlastníků nemovitostí
Vyhledávání vlastníků nemovitostí, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě
12.05. 2014 -
31.12. 2014
Informace pro veřejnost
Výzva
Seznam
Oznámení o konání voleb
Oznámení o konání voleb do Evropského parlamentu - okrsek č.1 Francova Lhota
07.05. 2014 -
23.05. 2014
dokument zde
Nabídka nepropachtovaného majetku
Seznam pozemků, které jsou nabízeny k propachtování/pronájmu
07.05. 2014 -
06.06. 2014
dokument zde
Seznam
Oznámení o konání voleb
Oznámení o konání voleb do Evropského parlametnu - okrsek 2 Pulčín
07.05. 2014 -
23.05. 2014
dokument zde
Veřejná vyhláška
VV o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu - daň z nemovitostí na rok 2014
29.04. 2014 -
02.06. 2014
dokument zde
Záměr
Záměr pronájmu garáže
25.04. 2014 -
15.05. 2014
dokument zde
Záměr
Záměr pronájmu nebytových prostor
25.04. 2014 -
15.05. 2014
dokument zde
Závěrečný účet 2013 - návrh
Závěrečný účet Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko (SOMV) za rok 2013 - návrh
24.04. 2014 -
10.05. 2014
dokument zde
Zpráva o hospodaření
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SOMVS za rok 2013
24.04. 2014 -
10.05. 2014
dokument zde
Výsledky zápisu dětí do MŠ
Výsledky zápisu dětí do MŠ Francova Lhota
17.04. 2014 -
05.05. 2014
dokument zde
Dražební vyhláška
Oznámení o elektronické dražbě spoluvlastnického podílu na p.č.780 v k.ú. Pulčín
17.04. 2014 -
28.05. 2014
dokument zde
Záměr
Záměr prodeje části p.č. 2440/20 v k.ú. Francova Lhota
15.04. 2014 -
02.05. 2014
dokument zde
Záměr
Záměr prodeje části p.č. 2440/21 v k.ú. Francova Lhota
15.04. 2014 -
02.05. 2014
dokument zde
Záměr
Záměr směny a prodeje spoluvlastnického podílu p.č. 16/1 v k.ú. Pulčín
15.04. 2014 -
02.05. 2014
dokument zde
Záměr
Záměr prodeje části p.č. 1950/1 v k.ú. Francova Lhota
15.04. 2014 -
02.05. 2014
dokument zde
Záměr
Záměr prodeje p.č. 1849/8, 1849/9
15.04. 2014 -
02.05. 2014
dokument zde
Usnesení 26. schůze ZO
Usnesení 26. schůze ZO Francova Lhota ze dne 10.4.2014
15.04. 2014 -
02.05. 2014
Usnesení
Počet volebních okrsků v obci Francova Lhota
Počet volebních okrsků stanovených pro volby do Evropského parlamentu
08.04. 2014 -
24.04. 2014
dokument zde
Pozvánka na schůzi ZO Francova Lhota
Pozvánka na 26. schůzi ZO Francova Lhota, která se koná 10. dubna 2014
03.04. 2014 -
11.04. 2014
dokument zde
Nařízení Státní veterinární správy
Ukončení mimořádného veterinárního opatření nařízeného k zamezení šíření nákazy moru včelího plodu v úz. obvodu Zlínského kraječ
01.04. 2014 -
17.04. 2014
dokument zde
Vyúčtování - vodné a stočné
Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné
31.03. 2014 -
30.04. 2014
dokument zde
Usnesení 25. schůze ZO
Usnesení 25. schůze ZO Francova Lhota ze dne 21.3.2014
24.03. 2014 -
09.04. 2014
dokument zde
Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí
Stanovení minimální počtu členů okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu - okrsek č.1
21.03. 2014 -
08.04. 2014
Informace
Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí
Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí pro volby do Evropského parlamentu - okrsek 2
21.03. 2014 -
08.04. 2014
dokument zde
Pozvánka na schůzi ZO Francova Lhota
Pozvánka na schůzi ZO Francova Lhota na 21.3.2014
13.03. 2014 -
21.03. 2014
dokument zde
Závěrečný účet Obce Francova Lhota za rok 2013
Závěrečný účet Obce Francova Lhota za rok 2013 a jeho přílohy
12.03. 2014 -
28.03. 2014
FIN2-12
Priloha 2013
Výkaz zisku a ztráty
Rozvaha
Závěrečný účet
Hodnotící zpráva
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Závěrečná zpráva
12.03. 2014 -
28.03. 2014
dokument zde
Inventarizační zpráva za rok 2013
Inventarizační zpráva Obce Francova Lhota
12.03. 2014 -
28.03. 2014
dokument zde
Veřejná vyhláška - rozhodnutí
Veřejná vyhláška o uložení písemnosti - Marek Langer
07.03. 2014 -
25.03. 2014
dokument zde
Záměr prodeje části pozemku
Záměr prodeje části pozemku v k.ú.Pulčín
25.02. 2014 -
15.03. 2014
dokument zde
Usnesení 24. schůze ZO
Usnesení 24. schůze ZO Francova Lhota
25.02. 2014 -
15.03. 2014
dokument zde
Lesní cesta Vlčička
Lesní cesta Vlčička - výzva k podání nabídky
18.02. 2014 -
05.03. 2014
dokument zde
Rozhodnutí
Rozhodnutí o zařazení dětí do 1. třídy ve školním roce 2014/2015
18.02. 2014 -
06.03. 2014
Zápis
Návrh rozpočtu na rok 2014 SOH
Návrh rozpočtu SOH
17.02. 2014 -
05.03. 2014
dokument zde
Pozvánka
Pozvánka na 24. schůzi ZO Francova Lhota
12.02. 2014 -
21.02. 2014
Pozvánka
Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška o uložení písemnosti pro Marka Langera č.2
11.02. 2014 -
27.02. 2014
dokument zde
Veřejná vyhláška
VV o uložení písemnosti pro p. Marka Langera
11.02. 2014 -
27.02. 2014
dokument zde
Rozpočet obce na rok 2014
Rozpočet obce Francova Lhota
05.02. 2014 -
21.02. 2014
Rozpočet
Schválený rozpočet
Plánované měření
Informace k plánovanému měření v obvodu k.ú. Francova Lhota pro digitalizaci katastrální mapy
05.02. 2014 -
30.06. 2014
dokument zde
Výroční zpráva o dotazech dle vyhl. č.106/1999
Výroční zpráva o dotazech dle vyh. č.106/199
13.01. 2014 -
29.01. 2014
dokument zde
Záměr obce o pronájmu garáže
Záměr obce o pronájmu garáže v KD
06.01. 2014 -
21.01. 2014
dokument zde
Veřejná zakázka
Veřejná zakázka na hydrogeologický průzkumný vrt Piastkovo
20.12. 2013 -
10.01. 2014
Výzva
Příloha 1 Krycí list
Příloha 2 ČP
Příloha 3 PD
Příloha 4 Slepý rozpočet
Příloha 5 SoD
Záměr prodeje části pozemku
Záměr prodeje části pozemku v k.ú. Francova Lhota
19.12. 2013 -
03.01. 2014
dokument zde
Snímek13
Usnesení 23. schůze ZO
Usnesení
16.12. 2013 -
31.01. 2014
dokument zde
Obecně závazná vyhláška 1/2013
OZV č.1/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
13.12. 2013 -
31.12. 2013
dokument zde
Pozvánka zasedání ZO
Pozvánka na 23. schůzi Zastupitelstva obce Francova Lhota
05.12. 2013 -
12.12. 2013
Pozvánka
Záměr obce změnit nájemní smlouvu
Záměr obce změnit nájemní smlouvu garáže
02.12. 2013 -
17.12. 2013
dokument zde
Záměr obce změnit nájemní smlouvu
Záměr obce změnit nájemní smlouvu garáž č.7 v KD
02.12. 2013 -
17.12. 2013
dokument zde
Záměr obce změnit nájemní smlouvu
Záměr oce změnit nájemní smlouvu - garáž č.3 KD
02.12. 2013 -
17.12. 2013
dokument zde
Záměr obce změnit nájemní smlouvu
Záměr obce změnit nájemní smlouvu - garáž č.2 KD
02.12. 2013 -
17.12. 2013
dokument zde
Územní rozhodnutí
ÚR - rozhodnutí o umístění stavby oplocení pozemku - Josef a Hana Matúšovi
20.11. 2013 -
06.12. 2013
dokument zde
Veřejná vyhláška
VV - doručení návrhu ÚP Francova Lhota a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a oznámení konání opakovaného veřejného projednání
20.11. 2013 -
06.12. 2013
dokument zde
Rozpočet Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko
Návrh rozpočtu na rok 2014
20.11. 2013 -
06.12. 2013
dokument zde
Cenové oznámení
Cenové oznámení VaK, a.s. Vsetín pro rok 2014
19.11. 2013 -
31.12. 2013
dokument zde
Záměr pronájmu nebytových prostor
RO schválila záměr pronájmu nebytových prostor
13.11. 2013 -
29.11. 2013
Záměr
Oznámení
Oznámení o uložení písemnosti
06.11. 2013 -
06.12. 2013
Oznámení
Veřejná vyhláška - rozhodnutí
Veřejná vyhláška - Jiří a Veronika Změlíkovi
04.11. 2013 -
20.11. 2013
dokument zde
Usnesení o elektronické dražbě
Usnesení o elektronické dražbě
04.11. 2013 -
11.12. 2013
dokument zde
Usnesení 22.schůze ZO
Usnesení 22 schůze ZO
21.10. 2013 -
24.11. 2013
Oznámení o pokračování řízení
Oznámení o pokračování řízení - oplocení - Matúš Fr. Lhota 146
18.10. 2013 -
05.11. 2013
dokument zde
Veřejná vyhláška
Oznámení o uložení písemnosti
14.10. 2013 -
30.10. 2013
dokument zde
Pozvánka na schůzi
Pozvánka na 22. schůzi ZO Francova Lhota
10.10. 2013 -
19.10. 2013
dokument zde
Rozhodnutí
Rozhodnutí o zařazení dětí do školní družiny pro školní rok 2013/2014
30.09. 2013 -
16.10. 2013
dokument zde
Upozornění
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví
24.09. 2013 -
15.11. 2013
dokument zde
Volby 2013
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise č.1
23.09. 2013 -
08.10. 2013
dokument zde
Volby 2013
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise č.2
23.09. 2013 -
08.10. 2013
dokument zde
Volby 2013
Stanovení počtu a sídla volebních okrsků
23.09. 2013 -
08.10. 2013
dokument zde
Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška Rozhodnutí MěÚ Vsetín o prodloužení stavebního povolení a lhůty k dokončení stavby akce Čistá Bečva II. Kanalizace Francova Lhota.
17.09. 2013 -
03.10. 2013
Veřejná vyhláška
Usnesení 21. schůze ZO
Usnesení 21. schůze ZO
10.09. 2013 -
30.10. 2013
dokument zde
Nařízení Státní veterinární správy
Mimořádná veterinární opatření - mor včelího plodu
06.09. 2013 -
21.09. 2013
dokument zde
Pozvánka na schůzi
Pozvánka na 21. schůzi ZO Francova Lhota
29.08. 2013 -
05.09. 2013
Pozvánka
Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška o zrušení zákazu obecného nakládání s povrchovými vodami
27.08. 2013 -
13.09. 2013
Vyhláška
Dražební vyhláška
Dražební vyhláška k uveřejnění
23.08. 2013 -
02.10. 2013
Vyhláška
Veřejná vyhláška - oznámení
Zahájení řízení o změně stavby před dokončením - ČŘB II, Kanalizace Francova Lhota
22.08. 2013 -
07.09. 2013
Oznámení
Rozhodnutí
Rozhodnutí o odvolání období nepříznivých klimatických podmínek platí od 17. srpna 2013
16.08. 2013 -
15.09. 2013
Rozhodnutí
Usnesení o přerušení řízení
Zveřejnění dokumentu vydaného Obecním úřadem Horní Lideč, odborem výstavby a územního plánování.
02.08. 2013 -
17.08. 2013
Usnesení
Veřejná vyhláška - zákaz odběru vody
Veřejná vyhláška zakuzující odběr povrchové vody z vodních toků na území obce.
02.08. 2013 -
01.09. 2013
Vyhláška
Rozhodnutí
Rozhodnutí hejtmana Zlínského kraje č.1/2013 o vyhlášení období nepříznivých klimatických podmínek
25.07. 2013 -
24.08. 2013
dokument zde
Záměr pronájmu pozemků
Záměr pronájmu pozemků
19.07. 2013 -
06.08. 2013
dokument zde
snímek
Snímek2
Snímek3
Snímek4
Snímek5
Snímek6
Snímek7
Snímek8
Snímek9
Snímek10
Snímek11
Snímek12
Snímek13
SnímekP1
SnímekP2
SnímekP3
SnímekP4
SnímekP5
Vyúčtování ceny vodného a stočného za rok 2012
Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné
18.07. 2013 -
05.08. 2013
dokument zde
Záměr pronájmu nebytových prostor
Záměr pronájmu nebytových prostor - stolárna
15.07. 2013 -
31.07. 2013
dokument zde
Oznámení o pokračování společeného řízení
Oznámení o pokračování společného řízení - domácí dílna s garáží Matušinec Karel
10.07. 2013 -
26.07. 2013
Oznámení
Oznámení
Usnesení o přerušení stavebního řízení Karel Matušinec
28.06. 2013 -
16.07. 2013
Usnesení
Vyúčtování ceny vodného a stočného za rok 2012
Vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2012.
27.06. 2013 -
27.07. 2013
dokument zde
Nařízení Státní veterinární správy
Nařízení SVS - mimořádná veterinární opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy - moru včelího plodu.
25.06. 2013 -
11.07. 2013
dokument zde
Usnesení 20. schůze ZO
Usnesení 20 schůze ZO Francova Lhota
24.06. 2013 -
10.07. 2013
dokument zde
Záměr prodeje spoluvlastnických podílů
Záměr prodeje spoluvlastnických podílů v p.č.2561 a p.č. 2562
24.06. 2013 -
10.07. 2013
dokument zde
Záměr prodeje pozemku
Záměr prodeje pozemků p.č. 4969/10 a 2419/1
24.06. 2013 -
10.07. 2013
dokument zde
Záměr směny pozemku
Záměr směny pozemku p.č.4876
24.06. 2013 -
10.07. 2013
dokument zde
Záměr prodeje pozemku
Záměr prodeje pozemku p.č.4890/4
24.06. 2013 -
10.07. 2013
dokument zde
Pozvánka na schůzi
20. schůze Zastupitelstva obce Francova Lhota
13.06. 2013 -
21.06. 2013
Pozvánka
Záměr pronájmu pozemku
Záměr pronájmu pozemku p.č.691/2 v k.ú. Francova Lhota
30.05. 2013 -
17.06. 2013
Záměr
Záměr pronájmu pozemku
Záměr pronájmu pozemků v k.ú. Pulčín
30.05. 2013 -
17.06. 2013
Záměr
Záměr pronájmu nebytových prostor
Záměr pronájmu nebytových prostor
30.05. 2013 -
17.06. 2013
Záměr
Oznámení
Zahájení společného územního a stavebního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání
23.05. 2013 -
10.06. 2013
dokument zde
Usnesení 19. schůze ZO Francova Lhota
Usnesení 19. schůze ZO Francova Lhota
09.05. 2013 -
25.05. 2013
Usnesení 19. schůze ZO Francova Lhota
SOH
Materiály - závěr roku 2012
09.05. 2013 -
25.05. 2013
Fin2-2012
Příloha
Rozvaha
Výkaz zisku a ztráty
Závěrečný účet
Předpisný seznam daně z nemovitostí
Veřejná vyhláška
30.04. 2013 -
30.05. 2013
Veřejná vyhláška
Závěrečný účest Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko - návrh
Závěrečný účet
30.04. 2013 -
15.05. 2013
Dokument
Zpráva o výsledku hospodaření SOMV
Zpráva
30.04. 2013 -
15.05. 2013
dokument zde
Pozvánka
Pozvánka na 19. schůzi ZO Francova Lhota
26.04. 2013 -
02.05. 2013
dokument zde
18. zastupitelstvo obce
Usnesení
23.04. 2013 -
23.05. 2013
Usnesení 18. schůze ZO
Záměr směny pozemku
Záměr směny pozemku
23.04. 2013 -
23.05. 2013
Záměr a mapka
Záměr prodeje části pozemku
Záměr prodeje části pozemku
23.04. 2013 -
23.05. 2013
Záměr a mapka
18. schůze ZO Francova Lhota
Pozvánka
10.04. 2013 -
19.04. 2013
dokument zde
Závěrečný účet Obce Francova Lhota za rok 2012
Zpráva o přezkoumání hospodaření Obce Francova Lhota za rok 2012
19.02. 2013 -
07.03. 2013
dokument zde
Závěrečný účet Obce Francova Lhota za rok 2012
Závěrečný účet
19.02. 2013 -
07.03. 2013
dokument zde
Závěrečný účet Obce Francova Lhota za rok 2012
Výkaz zisku a ztrát
19.02. 2013 -
07.03. 2013
dokument zde
Závěrečný účet Obce Francova Lhota za rok 2012
Rozvaha
19.02. 2013 -
07.03. 2013
dokument zde
Závěrečný účet Obce Francova Lhota za rok 2012
Příloha
19.02. 2013 -
07.03. 2013
dokument zde
Závěrečný účet Obce Francova Lhota za rok 2012
Hodnotící zpráva
19.02. 2013 -
07.03. 2013
dokument zde
Závěrečný účet Obce Francova Lhota za rok 2012
Fin2-12
19.02. 2013 -
07.03. 2013
dokument zde
17. schůze ZO Francova Lhota
Usnesení
19.02. 2013 -
07.03. 2013
Usnesení
Prodej části pozemku p.č. 4969/10 v k.ú. Francova Lhota
Záměr
19.02. 2013 -
07.03. 2013
dokument zde
Pozvánka
Pozvánka na 17. schůzi ZO Francova Lhota
06.02. 2013 -
15.02. 2013
dokument zde
Návrh rozpočtu na rok 2013 SOH
Návrh rozpočtu na rok 2013 SOH
01.02. 2013 -
15.02. 2013
dokument zde
Návrh rozpočtu Obce Francova Lhota na rok 2013
Návrh rozpočtu
01.02. 2013 -
15.02. 2013
Návrh rozpočtu
Nařízení Státní veterinární správy
Ukončení mimořádných veterinárních opatření nařízených k zamezení šíření nebezpečné nákazy - moru včelího plodu
01.02. 2013 -
15.03. 2013
dokument zde
Oznámení o obnově katastrálního operátu přepracováním souboru geodet. informací do digitální podoby
Oznámení o obnově
28.01. 2013 -
28.02. 2013
dokument zde
Oznámení o vyhlášení částečné revize katastru nemovitostí
Oznámení
28.01. 2013 -
28.02. 2013
dokument zde
Výroční zpráva o dotazech dle vyhl. č.106/1999
Výroční zpráva o dotazech dle vyhl. č.106/1999 za rok 2012
22.01. 2013 -
04.02. 2013
dokument zde
Oznámení o době a místě konání voleb - 2. kolo
Oznámení pro okrsek č.1
14.01. 2013 -
25.01. 2013
dokument zde
Územní rozhodnutí
ÚR - oplocení pozemku - Švehlíková Jarmila
10.01. 2013 -
25.01. 2013
dokument zde
OZV 2/2012
OZV 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
13.12. 2012 -
29.12. 2012
dokument zde
Usnesení 16. schůze ZO Francova Lhota
Usnesení 16. schůze ZO Francova Lhota ze dne 7.12.2012
12.12. 2012 -
28.12. 2012
dokument zde
Cenové oznámení
Cenové oznámení vodného a stočného pro rok 2013 - obecní vodovod
12.12. 2012 -
28.12. 2012
Oznámení
Pozvánka
16. schůze ZO Francova Lhota bude v pátek 7.12.2012 od 18.00 hodin
29.11. 2012 -
07.12. 2012
dokument zde
Stanovení počtu členů okrskových volebních komisí
Stanovení počtu členů okrskových volebních komisí pro volby do ZZK a Senátu P ČR
13.08. 2012 -
29.08. 2012
dokument zde
Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška o uložení písemnosti pro Jakuba Sucháčka, 1988
09.08. 2012 -
25.08. 2012
dokument zde
Nabídka nepronajatého majetku
Nabídka nepronajatého majetku ve vlastnictví státu a správě Pozemkového fondu ČR
01.08. 2012 -
31.10. 2012
seznam
Zahájení ÚŘ
garáž manželé Marcela a Pavel Ptáčkovi - oznámení
01.08. 2012 -
17.08. 2012
dokument zde
Výběrové řízení
Výběrové řízení na pronájem dočasně nepotřebného majetku - nemovitosti - rekreačního zařízení Francova Lhota
16.07. 2012 -
01.08. 2012
vyhláška zde
Vyúčtování ceny vodného a stočného za rok 2011 - Vak, a.s. Vsetín
Vyúčtování ceny vodného a stočného za rok 2011 - Vak, a.s. Vsetín
29.06. 2012 -
17.07. 2012
dokument zde
Vyúčtování ceny vodného a stočného za rok 2011
Vyúčtování ceny vodného a stočného za rok 2011 - obecní vodovod
29.06. 2012 -
17.07. 2012
dokument zde
Usnesení
Usnesení 12. schůze ZO Francova Lhota
25.06. 2012 -
13.09. 2012
dokument zde
12. schůze ZO Francova Lhota
pozvánka na schůzi
12.06. 2012 -
13.09. 2012
dokument zde
Záměr pronájmu
Záměr pronájmu nebytových prostor v budově zdravotního střediska
06.06. 2012 -
22.06. 2012
dokument zde
Výběrové řízení na pronájem
Výběrové řízení na pronájem dočasně nepotřeného majetku
05.06. 2012 -
21.06. 2012
veřejná vyhláška
Rozhodnutí
o přijetí dětí do 1. třídy ZŠ Francova Lhota
31.05. 2012 -
16.05. 2012
dokument zde


GeoMorava

...