Obec Francova Lhota
tel.: 571 458 237
obec@francovalhota.cz
Dnes je , 19. 8. 2019   
  Předpisy obce  Obecně závazné vyhlášky


Nařízení Rady obce Fr. Lhota č. 1/2019 o zákazu podomního a pochůzkového   prodeje

Obecně závazná vyhláška č.1/2018 o zrušení některých OZV

 

Obecně závazná vyhláška č.2/2017 - Požární řád obce

Obecné závazná vyhláška č.1/2017 o nočním klidu

Obecně závazná vyhláška č.1/2015
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška č.1/2014, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Francova Lhota

Obecně závazná vyhláška č.2/2010
O místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška 4/2005
OZV, kterou se stanoví část společného školského obvodu ZŠ s Horní Lidčí

Obecně závazná vyhláška 2/2005
OZV, kterou se stanoví část společného školského obvodu ZŠ s Valašskou Senicí


Provozní řády


Provozní řád veřejného tábořiště Pulčín

Návštěvní řád polyfunkčního sportovního areálu Francova Lhota

Knihovní řád Místní knihovny Francova Lhota


Jednací řády


Jednací řád Zastupitelstva obce Francova Lhota

Jednací řád Rady obce Francova Lhota


Směrnice


Metodický pokyn 1/2012 pro zadávání a hodnocení veřejných zakázek dle zákona č.137/2006 Sb.

Spisový a skartační plán pro Obecní úřad Francova Lhota

GeoMorava

...