Obec Francova Lhota
tel.: 571 458 237
obec@francovalhota.cz
Dnes je , 19. 8. 2019   
  Pulčín - místní část obce Francova Lhota  


 • Pulčín - místní část obce Francova Lhota leží v jižní části vsetínského okresu. Je to nejvýše položená obec okresu Vsetín. Protéká zde Pulčínský potok.
 • Nadmořská výška: 680 m n.m.
 • Katastrální výměra: 710 ha
 • Počet obyvatel: k 31.12.2009 zde žilo 88 občanů
 • Stručná historie: Obec Pulčiny, původně Plučiny byla založena dvakrát. První založení obce proběhlo snad už ve 13. nebo na počátku 14. století. V těch dobách zřejmě vznikl i hrad Plučiny s původní obcí, která se rozkládala pod hradem podél potoka. První písemná zmínka o hradu je až z roku 1426. Majitelé hradu se střídali a v roce 1493 původní lenní statek pulčinský už patřil k hradu Burumov. V letech 1500-1520 je už v Moravských zemských deskách uvedeno hrad pustý Pulčiny, ves pustá Pulčiny.
  Druhé založení pulčínské obce proběhlo pravděpodobně ve druhé polovině 16. století,nově byl osídlen kopec naproti Pulčínských skal. V roce 1574 v Moravských zemských deskách se už uvádějí Pulčiny mezi ostatními obcemi brumovského panství. Původní název obce i hradu Plučiny se časem změnil na Pulčiny a tento úřední název obci zůstal až do konce první republiky. Snad za války nebo po válce se teprve objevil nový název obce Pulčín. Těžké bylo živobytí na Pulčinách, proto mnozí občané jezdili za prací do světa. Na sezónní práce do Bratislavy nebo na Hanou. Jako zvěroklestiči až do Polska a Ruska. Mnozí odjeli i do Ameriky. Do roku 1949 byly Pulčiny poslední obcí uherskobrodského okresu. Dalších deset let to byl okres Valašské Klobouky a od roku 1960 patří Pulčín do vsetínského okresu. V roce 1946 větší polovina pulčínských obyvatel přesídlila na Šumpersko do Velkých Losin a Bukovic. Pro svou odlehlost netrpěly Pulčiny tolik nepřátelskými vpády z Uher jako okolní obce, ale byly v roce 1663 a 1704 vypáleny. Obyvatelé se ukrývali v Pulčínských skalách. V poslední dny druhé světové války obsadili Němci obec, zaminovali okolí a jen rychlý postup fronty uchránil Pulčiny od zničení. V koncentračních táborech zahynulo 13 občanů.
  Od roku 1980 je Pulčín součástí Francovy Lhoty a současný název je Francova Lhota, místní část Pulčín. Farností patří do Lidečka, školu a lékaře mají v Horní Lidči.
  Až do roku 1973 byla v Pulčíně škola. Poslední učitelkou zde byla paní Ludmila Vráželová.
 • Nejslavnější rodák: Karel Zavřel (*1891+1963) operní pěvec. Absolvoval brněnskou varhanní školu u L. Janáčka, v létech 1929-1939 byl oporou Slovenského národního divadla v Bratislavě. Dále působil v Českých Budějovicích. Po válce pak v Hudebním divadle v pražském Karlíně.
 • Významné památky: kamenný kříž
 • Kaple: Kaple sv. Ducha byla vysvěcena v roce 1930. Polovina budovy sloužila jako kaplička a polovina jako požární zbrojnice. Mše sv. se zde sloužily do roku 1973. Bývaly zde mše, zvonění, rozloučení se zemřelými občany, májové mše apod. V roce 1973 zde bylo zakázáno sloužit mše.  Až po roce 1989 začala Obec Francova Lhota a občanské sdružení Vesničko má milovaná, Pulčín usilovat o rekonstrukci. Dnes má kaplička vyměněna okna, dveře, má novou dlažbu, fasádu a je nově vybavena. Na čelní stěně je velká dřevořezba  představující sv. Ducha. Od stejného autora a ze stejného materiálu jsou i ambon, sedes a lavice. Vše vytvořil p. Matoušek z Brna. Dřevěný kříž a socha Pulčínské madony jsou od řezbáře Jana Brlice st. z Fr. Lhoty. Kolem kaple jsou zhotoveny nové chodníky s přístupem pro invalidy. Kaple byla vysvěcena 15. června 2008 olomouckým biskupem Josefem Hrdličkou. Zároveň byl vysvěcen i nový zvon, který vznikl ve zvonařské dílně Marie Tomáškové - Dytrychové v Brodku u Přerova. Autorkou je Leticie Vránová - Dytrychová, výzdoba je od akademické sochařky Věry Kunčarové. Popis zvonu:
  Na jedné straně je napsáno Dar občanů a rodáků z Pulčin, vyznačeno datum vysvěcení 15.6.2008 a vyrytý znak Pulčína. Na druhé straně je nápis Zvon Svatého Ducha a vyrytý znak zvonařské dílny. Zvon je ze zvonařského bronzu a ladění má F3. 
  Mše svaté se v této kapli konají pravidelně o pouti a při výročích. Dále během letních měsíců každou první neděli v měsíci odpoledne.
 • Přírodní zajímavosti: V roce 2007 byl dán návrh na vyhlášení Pulčínské lípy velkolisté Památným stromem. Stáří stromu je cca 250 - 300 let, obvod 460 cm. Nachází se u Žídků.
  Národní přírodní rezervace Pulčín - Hradisko, jejímž posláním je ochrana význačných skalních útvarů a lesních společenstev přirozené druhové skladby. Jedná  se o pět samostatných skalních celků, z nichž nejdůležitější a nejznámější jsou vlastní Pulčínské skály - mohutný skalní hřbet směřující od předvrcholu Hradiska k jihozápadu ukončený dole skalním útvarem zvaným Trtol. Na nejvyšším bodě skal zvaném Zámčisko stával ve středověku nevelký skalní hrad Plučiny. Dnes jej připomínají pouze schody vytesané ve sklále pod vrcholem Zámčiska. Pulčinské skály navštívil při svém pobytu na Valašsku a putování na Makytu též malíř Mikoláš Aleš.
  Okouzlen krásou přírody na Pulčíně býval i Svatopluk Čech, který zpracoval pověst o Ludmilině skále do povídky Hovor listí.
 • Dovolená: V létě zde můžete provozovat turistiku i cykloturistiku. V zimě využívat trasy pro běžkařský sport. Možnost využití veřejného tábořiště Na Svatojáně.
 • Kulturní tradice: Na svátek sv. Ducha zde bývá pouť. Udržuje se tradice Chození za Mikuláše.
 • Kultura: Na konci července se v Pulčíně už pravidelně 10 let koná Pulčínský amfolkfest. První neděli v srpnu zde pořádá občanské sdružení Vesničko má milovaná Pulčínský jarmark. Poslední dubnovou sobotu bývá na Pulčíně Slet čarodějek. Akci pořádá obč. sdružení. Na začátku října pak pravidelně nad Pulčínem létají draci. Koná se zde Valašská drakiáda. Hodně akcí zde pořádá Infocentrum Pulčín. Patří zde hlavně různé výstavy v galerii IC. O společenské dění v této části obce se snaží hlavně občanské sdružení Vesničko má milovaná.
 • Další informace najdete: www.pulcin.cz a infocentrumpulcin@seznam.cz
 • Jeskyňáři objevili unikátní jeskyni na Pulčinách /článek zde/

 


 

Pohled na Pulčín
Vítejte na Pulčíně
Těšíme se na shledanou
Uvítání ve skalách
Pulčínské skály na podzim
Pozvánka pro milovníky přírody
Celkový pohled na Pulčínské skály
Takovou krásu ukrývají skály v zimě
Pulčínské ledopády
Pulčínská lípa
Dodržování tradice chození za Mikuláše
Čert
Smrtka
Kaple sv. Ducha v novém kabátě - říjen 2007
Pohled do kaple
Detail reliéfu Sv.Duch
Malíř Podzim vymaloval Pulčínské skály
Podzim
Západ slunce nad Pulčínem
Pod závodištěm draků je v místní části Pulčín ještě jedna vzrostlá lípa
Má i svoji pověst
Jají kořeny
Je zajímavá
Má slunce v duši
Přijeďte se podívat na Pulčín
Pulčínské skály a ledopády 31. prosince 2008 - zlákají Vás k procházce? 
Podobných scenérií je v Pulčínských skalách více. Toto je malá pozvánka.
 
 Jaro v Pulčínských skalách
 
GeoMorava

...