Obec Francova Lhota
tel.: 571 458 237
obec@francovalhota.cz
Dnes je , 19. 8. 2019   
  Obecní zpravodaj  Zpravodaj Obce Francova Lhota


Zpravodaj Obce Francova Lhota vychází čtyřikrát za rok - v březnu, červenci, říjnu a prosinci. Vydává jej obec pod evidenčním číslem MK ČR E 18132 v počtu 520 ks. Zpravodaj je zdarma roznášen do domácností v obci, dále je k dostání na obecním úřadě a v informačním centru.

Jednotlivá vydání zpravodaje ke stažení


č.2/2019 Zpravodaj Obce Francova Lhota 
č.1/2019 Zpravodaj Obce Francova Lhota 
č.4/2018 Zpravodaj Obce Francova Lhota 
č.3/2018 Zpravodaj Obce Francova Lhota
č.2/2018 Zpravodaj Obce Francova Lhota
č.1/2018 Zpravodaj Obce Francova Lhota 
č.4/2017 Zpravodaj Obce Francova Lhota
č.3/2017 Zpravodaj Obce Francova Lhota 
č.2/2017 Zpravodaj Obce Francova Lhota 
č.1/2017 Zpravodaj Obce Francova Lhota 
č.4/2016 Zpravodaj Obce Francova Lhota 
č.3/2016 Zpravodaj Obce Francova Lhota 
č.2/2016 Zpravodaj Obce Francova Lhota
č.1/2016 Zpravodaj Obce Francova Lhota 
č.4/2015 Zpravodaj Obce Francova Lhota 
č.3/2015 Zpravodaj Obce Francova Lhota
č.2/2015 Zpravodaj Obce Francova Lhota
č.1/2015 Zpravodaj Obce Francova Lhota 
č.4/2014 Zpravodaj Obce Francova Lhota
č.3/2014 Zpravodaj Obce Francova Lhota 
č.2/2014 Zpravodaj Obce Francova Lhota 
č.1/2014 Zpravodaj Obce Francova Lhota
č.4/2013 Zpravodaj Obce Francova Lhota
č.3/2013 Zpravodaj Obce Francova Lhota 
č.2/2013 Zpravodaj Obce Francova Lhota
č.1/2013 Zpravodaj Obce Francova Lhota
č.4/2012 Zpravodaj Obce Francova Lhota
č.3/2012 Zpravodaj Obce Francova Lhota
č.2/2012 Zpravodaj Obce Francova Lhota
č.1/2012 Zpravodaj Obce Francova Lhota
č.4/2011 Zpravodaj Obce Francova Lhota
č.3/2011 Zpravodaj Obce Francova Lhota
č.2/2011 Zpravodaj Obce Francova Lhota
č.1/2011 Zpravodaj Obce Francova Lhota
č.4/2010 Zpravodaj Obce Francova Lhota
č.3/2010 Zpravodaj Obce Francova Lhota
č.2/2010 Zpravodaj Obce Francova Lhota
č.1/2010 Zpravodaj Obce Francova Lhota
č.4/2009 Zpravodaj Obce Francova Lhota
č.3/2009 Zpravodaj Obce Francova Lhota
č.2/2009 Zpravodaj Obce Francova Lhota
č.1/2009 Zpravodaj Obce Francova Lhota
č.4/2008 Francovolhotský zpravodaj
č.3/2008 Francovolhotský zpravodaj
č.2/2008 Francovolhotský zpravodaj
č.1/2008 Francovolhotský zpravodaj
č.4/2007 Francovolhotský zpravodaj
č.3/2007 Francovolhotský zpravodaj
č.2/2007 Francovolhotský zpravodaj
č.1/2007 Francovolhotský zpravodaj
č.4/2006 Francovolhotský zpravodaj
č.3/2006 Francovolhotský zpravodaj
č.2/2006 Francovolhotský zpravodaj
č.1/2006 Francovolhotský zpravodaj
č.4/2005 Francovolhotský zpravodaj
č.3/2005 Francovolhotský zpravodaj
č.2/2005 Francovolhotský zpravodaj
č.1/2005 Francovolhotský zpravodaj
č.4/2004 Francovolhotský zpravodaj
č.3/2004 Francovolhotský zpravodaj
č.2/2004 Francovolhotský zpravodaj
č.1/2004 Francovolhotský zpravodaj
GeoMorava

...